Det grundläggande styrdokumentet för finansiell samordning (FINSAM) är lagen om finansiel samordning.

Samordningsförbundet Skaraborgs verksamhet regleras i övrigt av en  Förbundsordning. 

Förbundet har en upphandlingspolicy som reglerar upphandling. 

En  grafisk manual reglerar förbundets visuella uttryck.Skip to content