Syfte

Insatsen ska syfta till att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmåga så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier.

Mål

Målet med insatsen är att förbättra deltagarnas hälsa samt utveckla deltagarnas förmåga i aktivitet och förmåga att hantera arbetslivets gemensamma krav, där kvinnliga och manliga deltagare når positiv utveckling i lika stor utsträckning.

AKTIVITETER

I insatsen finns aktiviteter inom trädgård och odling, så som att jordförbättra, så, vattna, rensa ogräs etc. Utöver det finns även motiverande samtal med handläggare som vägleder deltagaren mot satta mål med hjälp av olika verktyg och tekniker. Deltagarna får succesivt träna upp sin aktivitetsförmåga genom trädgårdssysslor och odling som sker både självständigt och i grupp.

Deltagarna kan vara i insatsen maximalt i 6 månader.

Målgrupp

Personer mellan 16-64 år som för tillfället står en bit ifrån arbetsmarknaden, ofta med någon typ av offentlig försörjning. Mer reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande insats för att målgruppen sedan ska kunna ta del av reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering och närma sig egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Remiss

Deltagare kan remitteras från någon av Samordningsförbundets fyra parter. Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning. Om du inte har någon offentlig försörjning, skicka remissblanketten till adressen nedan.

Remittent skickar remissen till:
Pär Engvall
Arbetsmarknadsenheten
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm

kontakt

Insatsens kontaktperson:
Angela Hjerp, Tidaholms kommun
angela.hjerp@tidaholm.se

Ansvarig:
Pär Engvall, biträdande chef Arbetsmarknadsenheten, Tidaholms kommun
0502-60 69 11 |  par.engvall@tidaholm.se

Här finns en artikel som skrivits om insatsen! Klicka på bilden för PDF-versionen.

Samverkande parter

Tidaholms kommun, Försäkringskassan och Närhälsan Tidaholm (Västra Götalandsregionen)

projektperiod

2023-01-01 – 2025-12-31

bakgrund

Nivåerna av Aktivitetsersättning är höga i Tidaholm, och långvarigt försörjningsstöd är ett dilemma. Vi ser också en negativ utveckling av sjukpenningtalet i Tidaholm. Många står således med ett bidragsberoende en bra bit ifrån arbetsmarknaden och behöver en annan typ av insats än vad som kan erbjudas inom ordinarie verksamheter. Det behövs en kompletterande aktivitetsbaserad verksamhet där deltagarna kan utvecklas och bli motiverade att nå självförsörjning. Vi har också sett att det är särskilt utmanande att nå utveckling för kvinnor inom målgruppen, då de ofta har en komplex samsjuklighet i form av psykisk ohälsa i kombination med fibromyalgi/reumatism. Det behövs därför en insats som i högre grad kan stödja dessa individer att närma sig arbetsmarknaden

Skip to content