Projektägare

Tidaholms kommun

Projektperiod

2020-04-01 – 2021-12-31

Bakgrund

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Tidaholm har senaste året fått ett ökat söktryck på deltagare som kommer från Individ- och Familjeomsorgen (IFO) och har ekonomiskt bistånd. Detta beror i sin tur på att IFO har fått ett markant ökat tryck. Det ekonomiska biståndet har ökat från omkring 6,3 miljoner kronor 2016 till 12,7 miljoner kronor som betaldes ut 2019. Ohälsan är hög bland de personer som har/söker ekonomiskt bistånd och det behöver skapas en bättre samordning med mellan Närhälsan, IFO och AME. Det finns även behov att utveckla samarbete och praktiska rutiner kring Samordnad Individuell Planering (SIP) med syftet att uppmuntra och motivera individen att använda SIP i sin planering mot självförsörjning.

Syfte

Projektet vill skapa ett strukturerat myndighetsgemensamt arbete för att kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få ökade förutsättningar att förbättra sin hälsa och därigenom uppfylla arbetsmarknadens gemensamma krav, samt implementera arbetssättet.

Mål

  • Utveckla samarbetet med Närhälsan kring SIP i syfte att uppmuntra och motivera individen att använda SIP i sin planering mot självförsörjning (indikator 1)
  • Att deltagare snabbare ska komma ur sitt utanförskap och kunna hantera arbetslivets gemensamma krav (indikator 2)
  • Fler deltagare inskrivna i projektet ska bli självförsörjande och belastningen av gemensamma trygghetssystem ska minska (indikator 3)
  • Fler deltagare inskrivna i projektet ska närma sig självförsörjning genom att gå vidare till Arbetsförmedlingen (indikator 4)

Metod

Att tillsammans fördjupa och utveckla SIP, samordnad individuell planering, där Tidaholms arbetsmarknadsenhet kommer att vara en central aktör i genomförandet av aktiviteter för projektets deltagare.

Skip to content