Projektägare

Falköpings, Hjo, Karlsborgs, Skövde, Tibro och Tidaholms kommuner

Projektperiod

Insatsen har funnits sedan år 2014 och den fortsätter under 2021.

Bakgrund

Personer som anvisats till arbetsmarknadsenheterna har ofta varit i utanförskap under en lång tid och deltagit i många åtgärder och kräver längre insatser. Arbetsmarknadsenheterna förbereder, kartlägger och stärker individer inför arbetsmarknaden eller fortsatta rehabiliterande insatser. Verksamheterna finns i Tidaholm, Falköping, Skövde, Hjo, Skövde och Karlsborg.

Syfte

Syftet är att kartlägga möjligheter och eventuella hinder och att stärka den enskildes möjlighet till arbete eller studier.

Mål

  • Minst 30 % av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter avslutad insats.
  • Minst 90 % av deltagarna har upplevt att de har fått stöd som har varit till stor nytta för dem.
  • Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd har upphört.

Metod

Arbetsmarknadsenheterna förbereder, kartlägger och stärker individer inför arbetsmarknaden eller fortsatta rehabiliterande insatser. Verksamheten skiljer sig lite åt i de olika kommunerna.

AME-chefer

Falköpings kommun

Hjo kommun

Karlsborgs kommun

Skövde kommun

Tibro kommun

Tidaholms kommun

Skip to content