Projektägare

Falköpings, Hjo, Karlsborgs, Skövde, Tibro och Tidaholms kommuner

Projektperiod

Insatsen har funnits sedan år 2014 och avslutades 2021-12-31

Målgrupp

Personer mellan 18-64 år som för tillfället har någon form av offentlig försörjning och står en bit ifrån arbetsmarknaden. Mer arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande rehabilitering för att sedan kunna ta nästa steg vidare mot egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Bakgrund

Personer som anvisats till arbetsmarknadsenheterna har ofta varit i utanförskap under en lång tid och deltagit i många åtgärder och kräver längre insatser. Arbetsmarknadsenheterna förbereder, kartlägger och stärker individer inför arbetsmarknaden eller fortsatta rehabiliterande insatser. Verksamheterna finns i Tidaholm, Falköping, Skövde, Hjo, Skövde och Karlsborg.

Syfte

Syftet är att kartlägga möjligheter och eventuella hinder och att stärka den enskildes möjlighet till arbete eller studier.

Mål

  • Minst 30 % av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter avslutad insats.
  • Minst 90 % av deltagarna har upplevt att de har fått stöd som har varit till stor nytta för dem.
  • Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd har upphört.

Metod

Arbetsmarknadsenheterna förbereder, kartlägger och stärker individer inför arbetsmarknaden eller fortsatta rehabiliterande insatser. Verksamheten skiljer sig lite åt i de olika kommunerna.

Skip to content