Syfte

Syftet med projektet är att bidra till att fler individer kommer ut på arbetsmarknaden eller börjar studera och klarar sin egen försörjning.

Mål

Huvudmålet är att efter genomförd insats uppnå upplevd bättre hälsa och ökad aktivitetsförmåga hos 70 % av deltagarna och att de på så vis närmar sig studier/arbetsmarknaden och egen försörjning.

Målet är att minst 70 % av deltagarna går vidare till studier, arbetslivsinriktad rehabilitering (arbetsträning, praktik eller motsvarande), arbetssökande eller arbete efter medverkan i projektet.

Målgrupp

Projektet riktar sig till personer i åldersgruppen 16-29 år som står långt ifrån arbetsmarknaden och isolerat sig/flytt in i spelvärlden samt dras med psykisk ohälsa. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg.

AKTIVITETER

Metoden handlar om att möta individerna där de befinner sig och erbjuda organiserat onlinespel i kombination med social träning i form av fysiska träffar och gruppaktiviteter, utifrån en individuell planering. Utföraren Ludea ansvarar för den dagliga verksamheten med individerna. Utföraren genomför arbetet i samverkan med handläggare på Tibro kompetenscenter med utgångspunkt i individens behov. Förberedande aktiviteter finns tillgängligt för deltagarna alla dagar i veckan.

Deltagarna erbjuds förberedande aktivitet och deltagande i projektet till dess att deltagaren är redo att ta nästa steg vidare mot studier/arbetsmarknaden och egen försörjning. När deltagaren är tillräckligt stärkt kommer Arbetsförmedlingen att involveras (inom projektet) och förbereda deltagaren för nästa steg.

Samverkande parter

Tibro kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

projektperiod

2022-01-01 – 2023-12-31

bakgrund

Det finns behov av att skapa en proaktiv verksamhet där personer som har varit hemmasittare i grundskolan, inte kunnat sökt gymnasieskola och där kommunens strategi för KAA inte räcker till, får chans att successivt återhämta sig och återfå en bättre hälsa och en ökad aktivitetsförmåga. Tibro kompetenscenter har tillsammans med LUDEA möjlighet att i en anpassad miljö kunna erbjuda denna verksamhet för ovan nämnda deltagare som har ett stort intresse för onlinespel.

Det finns goda erfarenheter av att denna verksamhet stärker individens självkänsla och välbefinnande genom projektet Studio Ludum som genomfördes 2018-08-01 – 2021-04-30 med stöd av Högskolan i Skövde. Läs mer om detta projekt genom att klicka här:  https://www.his.se/forskning/informationsteknologi/media-technology-and-culture/studio-ludum/

Skip to content