Vi vill inspirera människor som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden eller lever i ett upplevt utanförskap att känna motivation, samhörighet och börja tro på sina egna resurser. Vi har lång erfarenhet av brukare i olika former av samhällsservice och vi vet att den här typen av verksamhet är efterfrågad. Det finns dessutom god evidens för att djur och natur har god inverkan på människors hälsa och i kombination med kreativa aktiviteter i en lantbruksmiljö kan vi erbjuda en väg, som vi tycker fattas, framåt för målgruppen.

Vår gård är inte en produktionsgård där deltagarna ingår i en kedja av förekommande ordinarie arbetsuppgifter utan vår gård är helt utformad för att kunna motivera, inspirera det stora flertalet av de som kommer hit. Vi är följsamma och inkännande och försöker hitta uppgifter med fokus på individens intresse och förmåga. Det är vårt jobb.

Anneli & Nancy

Elings ark

Syfte

Den förberedande insatsen på Elings ark ska syfta till att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmåga så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier.

Mål

Målet är att efter genomförd insats uppnå upplevd bättre hälsa och ökad aktivitetsförmåga hos minst 70 % av deltagarna och att deltagarna på så vis närmar sig arbetsmarknaden och egen försörjning.

Målgrupp

Personer mellan 16-64 år som för tillfället står en bit ifrån arbetsmarknaden, ofta med någon typ av offentlig försörjning. Mer reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande insats för att målgruppen sedan ska kunna ta del av reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering och närma sig egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Remiss

Deltagare kan remitteras från någon av Samordningsförbundets fyra parter. Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning. Om du inte har någon offentlig försörjning, kontakta ansvarig på gården.

Remittent skickar remissen till:
Eling Nedergården 3
534 61 Vedum

kontakt

För frågor om aktiviteter på gården kontaktas:
Anneli Jäderholm
070-726 66 02 |  kontakt@annelijaderholm.se
Nancy Wiklund
076-797 57 86 |  kontakt@elingsark.se

För övriga frågor kontaktas:
Maria Joelsson, biträdande enhetschef Arbete, sysselsättning och integration, Vara kommun
0512-313 66 | maria.joelsson2@vara.se

AKTIVITETER

Aktiviteter som genomförs med deltagare är till exempel (individuellt utformat):

  • Arbete med trädgård, djur och natur
  • Kreativa aktiviteter som målning, sång, musik, enklare snickeri, foto, film, redigering, skrivande samt retorikträning
  • Lättare motion i naturen eller i gymmet i stallet

Verksamheten är inte bara till för de som gillar djur utan det finns en hel del andra sysslor också!

Gården ligger utanför Vara och insatsen pågår i 12 veckor.

För mer info om gården, besök Elings arks hemsida!

Samverkande parter

Vara kommun och Försäkringskassan

projektperiod

2020-02-15 – 2024-12-31

bakgrund

På grund av det höga sjukpenningtalet i Vara kommun erbjuder Samordningsförbundet de med en längre eller komplexare sjukskrivning eller med försörjningsstöd en möjlighet till återhämtning i grön miljö. En lyckad förstudie med konceptet grön prerehabilitering genomfördes på Elings ark från september 2017 till februari 2018, och från och med februari 2020 erbjuds det igen.

Skip to content