Vi vill inspirera människor som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden eller lever i ett upplevt utanförskap att känna motivation, samhörighet och börja tro på sina egna resurser. Vi har lång erfarenhet av brukare i olika former av samhällsservice och vi vet att den här typen av verksamhet är efterfrågad. Det finns dessutom god evidens för att djur och natur har god inverkan på människors hälsa och i kombination med kreativa aktiviteter i en lantbruksmiljö kan vi erbjuda en väg, som vi tycker fattas, framåt för målgruppen.

Vår gård är inte en produktionsgård där deltagarna ingår i en kedja av förekommande ordinarie arbetsuppgifter utan vår gård är helt utformad för att kunna motivera, inspirera det stora flertalet av de som kommer hit. Vi är följsamma och inkännande och försöker hitta uppgifter med fokus på individens intresse och förmåga. Det är vårt jobb.

Anneli & Nancy

Elings ark

Projektägare

Försäkringskassan

Projektperiod

2020-02-15 – 2021-12-31

Målgrupp

Personer mellan 18-64 år som för tillfället har någon form av offentlig försörjning och står en bit ifrån arbetsmarknaden. Mer arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande rehabilitering för att sedan kunna ta nästa steg vidare mot egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Bakgrund

På grund av det höga sjukpenningtalet i Vara kommun erbjuder Samordningsförbundet, som en del i en mer omfattande och även förebyggande insats tillsammans med Försäkringskassan, de med en längre eller komplexare sjukskrivning eller med försörjningsstöd en möjlighet till återhämtning i grön miljö. En lyckad förstudie med konceptet grön prerehabilitering genomfördes på Elings ark i Vara kommun från september 2017 till februari 2018, och från och med februari 2020 erbjuds det igen.

Syfte

Insatsen på Elings ark är en del av paraplyprojektet Vara frisk! Syftet med projektet är att arbeta både förebyggande och åtgärdande med Vara kommuns invånare i syfte att öka den upplevda hälsan och aktivitetsförmågan (och sänka kommunens sjuktal, speciellt för kvinnor) för att på sikt få eller komma åter i arbete.

Mål

Målet med den del av Vara frisk! som rör Elings ark är att individer med en längre eller komplexare sjukskrivning ges möjligheten till grön pre-rehabilitering som en aktiv insats, samt att de som deltar i grön pre-rehabilitering ska, efter genomförd insats, ha en upplevd bättre hälsa och en upplevd ökad aktivitetsförmåga.

Aktiviteter

Aktiviteter som genomförs med deltagare är till exempel (individuellt utformat):

  • Arbete med trädgård, djur och natur
  • Kreativa aktiviteter som målning, sång, musik, enklare snickeri, foto, film, redigering, skrivande samt retorikträning 
  • Lättare motion i naturen eller i gymmet i stallet


Verksamheten är inte bara till för de som gillar djur utan det finns en hel del andra sysslor också!

Remiss

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning.

Handläggare remitterar in genom att kontakta:

Nancy Wiklund, 076-797 57 86 /  kontakt@elingsark.se 

Anneli Jäderholm, 070-726 66 02 /  kontakt@annelijaderholm.se


För mer info om den gröna pre-rehabiliteringen besök Elings arks hemsida!

Kontaktperson

Anneli Jäderholm, Elings ark

Skip to content