Projektägare

Karlsborgs kommun

Projektperiod

2020-05-01 – 2021-12-31

Bakgrund

Aurum Locus = Guldplats. Karlsborg är en fantastisk plats, en riktig guldplats, med enorma kultur- och naturtillgångar men samtidigt, likt många mindre orter, ett samhälle med stora utmaningar. Arbetsmarknaden är starkt präglad av försvarets närvaro och det geografiska läget, i kombination med arbetsförmedlingens metamorfos, gör det praktiskt utmanande att bygga insatser som kan möta arbetsmarknadens krav. Kostnader för försörjningsstöd ökar och de människor som av olika anledningar befinner sig långt ner på samhällsstegen behöver ihållande och samordnade insatser för sin förflyttning.

Syfte

Projektet vill öka deltagarnas motivation, hälsa, mobilitet, kontaktnät och kommunikationsförmåga.

Mål

Projektet vill lyfta fram och marknadsföra människor och deras idéer. Skapa nya sätt att få individens behov och företagens krav att mötas.

Metod

Med utgångspunkt i lösningsfokus vill projektet hitta individens drivkraft och inspiration, och genom en form av entreprenöriell rehabilitering som bygger på individens idéer och kreativitet ska individen göra stegförflyttningar mot egen försörjning.

Kontaktperson

Kristian Lagerström, AME-chef Karlsborgs kommun

Skip to content