Ett av samordningsförbundets fokusområden under 2024 är jämställdhet. Vi har tagit fram posters för Sveriges övergripande jämställdhetsmål samt de sex delmålen. Dessa finns att ladda ner som PDF nedan. Önskas annat format går det att ordna, maila amanda.hermansson@samskaraborg.se.

Skip to content