Projektägare

Bräcke Diakoni

Projektperiod

2020-01-01 – 2021-12-31

Bakgrund

Det finns en utbredd ohälsa bland nyanlända och asylsökande. Kartläggning av nyanländas hälsa visar att 18 % inskrivna på Arbetsförmedlingens etableringsenhet hade hälsoproblem som gjorde att de inte kunde söka arbete. 47 % upplevde i samma studie psykisk ohälsa. Det vi ser är att på grund av denna ohälsa ställs nyanlända utanför arbetsmarknad och sysselsättning. Risk finns för stora ohälsotal i framtiden och det kommer att krävas aktiva insatser från samhället för att förhindra en ogynnsam utveckling. Därför ansökte och skapade Bräcke Diakoni en åtta veckor lång Hälsoskola som riktade sig till nyanlända under deras etableringsperiod. Hälsoskolorna kom att bli ett komplement och fördjupning till redan befintlig samhällsorientering för nyanlända under etablering.

Syfte

Syftet är att förbättra hälsan, höja den fysiska förmågan och visa vägar att behålla god hälsa.

Mål

Målet är en bättre kunskap hos utomeuropeiskt födda om olika hälso- och sjukdomstillstånd och förhoppningsvis minskat vårdbehovet hos denna grupp vilket på sikt kommer att påverka både patient och vårdgivare positivt.

Metod

Hälsoskolan består av åtta tillfällen och leds av en gruppledare men olika professioner tas in för olika tema. Varje kurstillfälle har sitt eget tema. Teori blandas med praktiska inslag och diskussioner. Kursen ges på svenska men tolkas till deltagarnas modersmål.

Kursens innehåll:

  1. Introduktion och kostinformation.
  2. Egenvård och information om sjukvårdssystemet i Sverige.
  3. Information om fysisk och psykisk hälsa, kopplat till motion och kosthållning. Introduktion till träning.
  4. Hur fungerar kroppen? Vanliga livsstilssjukdomar, symtom och behandling.
  5. Psykisk ohälsa, stress och stresshantering, samband med flykt.
  6. Psykisk ohälsa, del 2.
  7. Sexuell hälsa, preventivmedel, sexuellt överförbara sjukdomar, lagstiftning.
  8. Tand- och munhälsa, hur fungerar tandvården i Sverige (även barns tandvård).


Kontaktperson

Eva Öfwerman, Bräcke Diakoni

Skip to content