samverkande parter

Mariestads kommun
Försäkringskassan

Projektperiod

2021-01-01 – 2022-09-22

Målgrupp

Personer mellan 16-64 år som för tillfället står en bit ifrån arbetsmarknaden, ofta med någon typ av offentlig försörjning. Mer reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande insats för att målgruppen sedan ska kunna ta del av reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering och närma sig egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Bakgrund

Många individer står så långt ifrån arbetsmarknaden att det inte finns förutsättningar att delta i mer ordinarie arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Dessa individer behöver stärkas och rustas för att sedan kunna tillgodogöra sig mer ordinarie arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och förflytta sig närmre arbete eller studier och egen försörjning.

Rörsås Lantliv finns utanför Mariestad och är en av Grön Arena-gårdarna i Skaraborg.

Syfte

Syftet är att individen ska komma närmre arbete eller studier.

Mål

Målet med insatsen är att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmågan så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier och egen försörjning.

Metod

Hälsofrämjande aktiviteter i grön miljö för deltagare som står långt från arbetsmarknaden. Grupper med max 5 deltagare har tyngdpunkt på rutiner, ansvar, gemenskap, fysisk aktivitet och att kunna passa överenskomna tider. Omfattningen är 10 timmar per vecka. Verksamheten erbjuder en lantlig miljö, med djur, skogspromenader, öppna landskap och goda möjligheter till odling. Aktiviteterna anpassas efter deltagarnas dagsform och intresse.

Läs mer på  www.rorsaslantliv.se.

remiss

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning.

Kontaktperson

Jenny Johansson, Rörsås Lantliv

Skip to content