Projektägare

Rörsås Lantliv

Projektperiod

2021-01-01 – 2022-09-22

Målgrupp

Personer mellan 18-64 år som för tillfället har någon form av offentlig försörjning och står en bit ifrån arbetsmarknaden. Mer arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande rehabilitering för att sedan kunna ta nästa steg vidare mot egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Bakgrund

Rörsås Lantliv finns utanför Mariestad och är en av Grön Arena-gårdarna i Skaraborg. Varje Grön Arena-gård är unik och arbetar utifrån sina förutsättningar och deltagarnas behov. Verksamheten anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité.

Syfte

Syftet är att individen ska komma närmre arbete eller studier.

Mål

Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering. Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning.

Metod

Möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter i grön miljö gäller den som står långt från arbetsmarknaden, och behöver hänvisas till aktivitet via t.ex kommun, Försäkringskassan, vården och Arbetsförmedling. Grupper med max 5 deltagare har tyngdpunkt på rutiner, ansvar, gemenskap, fysisk aktivitet och att kunna passa överenskomna tider. Omfattningen är 10 timmar per vecka.

Läs mer på  www.rorsaslantliv.se.

remiss

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning.

Kontaktperson

Jenny Johansson, Rörsås Lantliv

Skip to content