Projektägare

Rörsås Lantliv

Projektperiod

2021-01-01 – 2021-12-31

Bakgrund

Rörsås Lantliv finns utanför Mariestad och är en av Grön Arena-gårdarna i Skaraborg. Varje Grön Arena-gård är unik och arbetar utifrån sina förutsättningar och deltagarnas behov. Verksamheten anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité.

Syfte

Syftet är att individen ska komma närmre arbete eller studier.

Mål

Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering. Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning.

Metod

Möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter i grön miljö gäller den som står långt från arbetsmarknaden, och behöver hänvisas till aktivitet via t.ex kommun, Försäkringskassan, vården och Arbetsförmedling. Grupper med max 5 deltagare har tyngdpunkt på rutiner, ansvar, gemenskap, fysisk aktivitet och att kunna passa överenskomna tider. Omfattningen är 2-3 dagar per vecka á 4 timmar.

Läs mer på  www.rorsaslantliv.se.

Kontaktperson

Jenny Johansson, Rörsås Lantliv

Skip to content