Projektägare

Hjo kommun

Projektperiod

2018-12-31 – 2023-12-31

Målgrupp

Personer mellan 18-64 år som för tillfället har någon form av offentlig försörjning och står en bit ifrån arbetsmarknaden. Mer arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande rehabilitering för att sedan kunna ta nästa steg vidare mot egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Bakgrund

Det finns en målgrupp som står så långt ifrån arbetsmarknaden att de inte klarar av de krav som ställs på deltagarna inom befintlig Arbetsmarknadsenhet. Individerna behöver ett mer individuellt anpassat stöd med kravställande i förhållande till förmåga. De har en komplex livsproblematik.

Syfte

Promise Hjo är en förberedande insats som utgör första steget på vägen till självförsörjning och ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studier.

Mål

Huvudmålet efter genomförd insats är att deltagarna upplever en förbättrad hälsa och en ökad aktivitetsförmåga och att deltagarna på så vis närmar sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Vidare är målet att 70% av deltagarna uppnår en aktivitetsnivå på 10h/vecka och går vidare till arbetsträning, praktik, arbete, arbetssökande eller studier efter insatsen på 20 veckor.

Ett delmål är att deltagarna får ta del av meningsfulla aktiviteter och få ett socialt sammanhang inom ramen för insatsen.

Metod

Aktiviteter i insatsen:

  • Individuella planer för samtliga deltagare
  • Coachande samtal individuellt och i grupp
  • Skapande verkstad utifrån intresseområden
  • Olika aktiviteter kring hälsa och friskvård

Insatsen arbetar övergripande med olika metoder så som lösningsfokuserat arbetssätt, 7TJUGO, MI och mindfulness.

remiss

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning.

Kontaktperson

Jessica Bergman, AME-chef Hjo kommun

Skip to content