Beredningsgruppens uppdrag

Beredningsgruppen, som består av representanter från förbundets medlemmar, utgör en fristående stödfunktion i beredning av förslag och genomförande av styrelsens beslut. Representanter innehar strategiska funktioner inom sin egen organisation och har kunskap om och en helhetssyn på de behov som finns. De är väl insatta i det utvecklingsarbete som pågår inom den egna myndigheten. Med sin sammansättning, kompetens och erfarenhet utgör beredningsgruppen en viktig mötesplats för frågor som rör den strategiska utvecklingen av samverkan och analys av nya förutsättningar och behov.

Vid beredningsmöten representerar deltagarna sina respektive organisationer, men ska ha ett invånarperspektiv i de åsikter och förslag till beslut som de för fram. Konsensus eftersträvas i beslutsförslag till styrelsen. Beredningsgruppen har en lokal representation från alla parter. De roller som behövs för att utföra uppdraget finns representerade i gruppen och lokala variationer på vilka dessa roller är kan förekomma.

Beredningsgruppen ansvarar för att

  • vara ett beredande och kvalitetssäkrande organ till styrelsen
  • bidra till att utveckla samverkan mellan de samverkande parterna på olika nivåer
  • utgöra en bedömningsinstans för de idéer och projektansökningar som samordningsförbundet får in
  • bistå till att identifiera individinriktade och strukturella samverkansbehov och hur dessa skulle kunna tillgodoses
  • följa upp genomförandet av styrelsebeslut och insatser
  • informera om samt bidra till att förankra samordningsförbundets verksamhet inom den egna myndigheten
  • lyfta in identifierade behov från den egna myndigheten till beredningsgruppen
  • vara ett stöd till förbundschefen

HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?

Vår beredningsgrupp

Malin Ekström, Arbetsförmedlingen
Sofia Melin, Arbetsförmedlingen
Patrick Johansson, Essunga kommun
Margaretha Eriksson, Falköpings kommun
Sofia Berg, Falköpings kommun
Eva Bremer, Försäkringskassan
Peter Larsson, Försäkringskassan
Annica Bengtzing, Gullspångs kommun
Jennie Lans, Gullspångs kommun
Jasmin Julardzija, Götene kommun
Jessica Bergman, Hjo kommun
Elin Sahlberg, Karlsborgs kommun
Kristian Lagerström, Karlsborgs kommun
Elin Süttenbach, Lidköpings kommun
Caroline Carlsson, Mariestads kommun
Monica Johansson, Skara kommun
Monica Smedman, Skara kommun
Cecilia Klämberg, Skövde kommun
Eva Axelsson, Skövde kommun
Mattias Gustafsson, Tibro kommun
Evelina Holmbäck, Tidaholms kommun
Annika Sundin Gustafson, Töreboda kommun
Heidi Hansen Steijer, Töreboda kommun
Håkan Olsson, Vara kommun
Lena Lindahl, Västra Götalandsregionen
Mona Strand, Västra Götalandsregionen
Niklas Johansson, Västra Götalandsregionen
Susanne Olsson, Västra Götalandsregionen

HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?
HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?
Skip to content