Jag har inte mått så här bra på länge, minns inte när….jag vill verkligen jobba på en gård, odling och att jobba med kroppen är min grej. Tidigare hade jag dagar då jag inte klev ur sängen, aldrig numer, jag vill helst komma till gården varje dag!

– deltagare på Mofalla Lantgård

Syfte

Syftet med den förberedande insatsen på Mofalla Lantgård är att bidra till att deltagarna på sikt når arbete eller studier och egen försörjning.

Mål

Målet med insatsen är att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmågan så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier och egen försörjning.

Målgrupp

Personer mellan 16-64 år som för tillfället står en bit ifrån arbetsmarknaden, ofta med någon typ av offentlig försörjning. Mer reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande insats för att målgruppen sedan ska kunna ta del av reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering och närma sig egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Remiss

Deltagare kan remitteras från någon av Samordningsförbundets fyra parter. Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning. Om du inte har någon offentlig försörjning, skicka remissblanketten till adressen nedan eller ta en kontakt direkt med Maria Lennartsson.

Remittent skickar remissen till:
Maria Lennartsson
Mofalla Lantgård
Smedsskogen 1
544 92 Hjo

kontakt

Maria Lennartsson, Mofalla Lantgård
maria.lennartsson@gmail.com

AKTIVITETER

På Mofalla Lantgård finns aktiviteter inom djur, natur och trädgård i en återhämtande och trygg miljö, där hänsyn tas till deltagarnas individuella förutsättningar.

Deltagarna erbjuds förberedande aktivitet upp till 10h/vecka under 20 veckor. Löpande intag tillämpas.

Mofalla Lantgård ligger i Hjo kommun, mittemellan Hjo och Tibro, och är en certifierad Grön Arenagård.

Samverkande parter

Tibro kommun och Försäkringskassan

projektperiod

2022-09-01 – 2024-08-31

bakgrund

Sjukpenningtalet är generellt högt i Skaraborg och långa sjukskrivningar är ett bekymmer, Tibro är inget undantag. Andelen vuxna med långvarigt försörjningsstöd har ökat för varje år sedan 2016 i Tibro, och i jämförelse med liknande kommuner så ligger Tibro drygt 8 procent högre och över både regionsnittet och rikssnitt (2020). Orsaken till långvarigt försörjningsstöd är sociala hinder av olika slag, men ofta finns också ohälsan där.

2021 fick PWC uppdrag från Tibro kommun att utreda förutsättningarna för Grön Arena som insats. Kortfattat beskriver utredningen att Grön Arena kan vara ett mycket gott hjälpmedel för att stödja personer med långvarigt försörjningsstöd. Studien pekade på att ohälsa är den mest förekommande orsaken till att personer med långvarigt försörjningsstöd inte har tillgång till arbetsmarknaden eller andra arbetsmarknadsåtgärder. Vid analys av gruppen som uppbär långvarigt försörjningsstöd utifrån “sociala hinder” fann man att många är kodade med orsak “sjukskriven utan ersättning”, “sjukskriven med otillräcklig sjukpenning” eller “otillräcklig aktivitetsersättning”. Dessa personer tenderar att bli kvar på försörjningsstöd allt längre tid och det saknas aktiviteter som tar dem närmare egen försörjning och rehabilitering.

Skip to content