Projektägare

Götene kommun

Projektperiod

2017-09-01 – 2022-12-31

Målgrupp

Personer mellan 18-64 år som för tillfället har någon form av offentlig försörjning och står en bit ifrån arbetsmarknaden. Mer arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande rehabilitering för att sedan kunna ta nästa steg vidare mot egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Bakgrund

På grund av det höga sjukpenningtalet som var vid projektstart i Götene kommun, inklusive höga sjukpenningtal hos Götene kommun som arbetsgivare, har Samordningsförbundet i samverkan med kommunen, Försäkringskassan och Nya Mästers Handelsträdgård AB erbjudit prerehabilitering enligt förstudien Friskvågens koncept till långtidssjukskrivna sedan 2017-09-01.

Syfte

Syftet med samarbetet har varit att ge sjukskrivna, med eller utan anställning hos någon arbetsgivare inom Samordningsförbundet, en prerehabiliterande insats. För Götene kommun som arbetsgivare är möjligheten till prerehabilitering ytterligare ett verktyg för chefer i syfte att minska sjukfrånvaron.

Mål

Målet är att ge individen ökad aktivitetsförmåga och förbättrad hälsa så att individen sedan helt eller delvis ska kunna gå tillbaka till ordinarie arbete, annat arbete via arbetsträning, praktik eller annan sysselsättning.

Metod

Aktiviteter som genomförts med de sjukskrivna är till exempel (individuellt utformat):

  • Arbete i trädgårdsmiljö med växter i rehabiliterande syfte
  • Kreativa aktiviteter där deltagaren får använda händer och sinnet som målning, skulptering, lera och handarbete
  • Mindfulness, yoga, avslappning och lättare motion


Remiss

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning.

Handläggare remitterar in genom att kontakta:

Viola Lugn Olsson, 070-999 57 66 / viola@mastersblommor.se

Kontaktperson

Viola Lugn Olsson, Friskvågen

Skip to content