Syfte

Syftet med den förberedande insatsen på Friskvågen är att bidra till att deltagarna på sikt når arbete eller studier och egen försörjning.

Mål

Målet med insatsen är att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmågan så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier och egen försörjning.

AKTIVITETER

Aktiviteter som genomförts med deltagarna är till exempel (individuellt utformat):

  • Arbete i trädgårdsmiljö med växter i rehabiliterande syfte
  • Kreativa aktiviteter där deltagaren får använda händer och sinnet som målning, skulptering, lera och handarbete
  • Mindfulness, yoga, avslappning och lättare motion

Deltagarna kan vara i insatsen maximalt i 6 månader.

Målgrupp

Personer mellan 16-64 år som för tillfället står en bit ifrån arbetsmarknaden, ofta med någon typ av offentlig försörjning. Mer reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande insats för att målgruppen sedan ska kunna ta del av reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering och närma sig egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Remiss

Deltagare kan remitteras från någon av Samordningsförbundets fyra parter. Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning. Om du inte har någon offentlig försörjning, skicka remissblanketten till adressen nedan eller ta en kontakt direkt med Viola Lugn.

Remittent skickar remissen till:
Nya Mästers Handelsträdgård i Götene AB
Att: Viola
Västerbyvägen 13
533 32 GÖTENE

kontakt

Viola Lugn Olsson, Friskvågen
070-999 57 66 | viola@mastersblommor.se

Här finns en artikel som skrivits om insatsen! Klicka på bilden för PDF-versionen.

Samverkande parter

Götene kommun och Försäkringskassan

projektperiod

2017-09-01 – 2024-12-31

bakgrund

På grund av det höga sjukpenningtalet som var vid projektstart i Götene kommun, inklusive höga sjukpenningtal hos Götene kommun som arbetsgivare, har Samordningsförbundet genom samverkan mellan Götene kommun och Försäkringskassan kunnat erbjuda en förberedande insats på Nya Mästers Handelsträdgård AB sedan 2017-09-01.

Skip to content