Efter en lång sjukskrivning var det intressant att träffa andra personer, och göra saker både själv och tillsammans. Vi kunde utbyta idéer och fick förslag på vad vi kan göra. Det gjorde gott att känna att jag hade en tid att passa och att känna en samhörighet med de andra deltagarna. Tiden gick fort, det var en mycket positiv och rolig tid!

– deltagare på Hantverksstegen

Syfte

Insatsen på Hantverksstegen ska syfta till att förbereda individer för arbetslivsinriktad rehabilitering och bidra till att individerna som är aktuella för insatsen närmar sig eget arbete eller studier, genom olika motiverande och inspirerande hantverksaktiviteter i kreativ miljö där hänsyn tas till deltagarnas individuella förutsättningar.

AKTIVITETER

Hantverksstegen erbjuder olika hantverksaktiviteter på Tibro Hantverksakademi. Insatsen erbjuder motiverande och inspirerande aktiviteter i en kreativ miljö utifrån deltagarens intresse, möjligheter och hinder. Att få vara del i ett sammanhang och utvecklas som människa.

Mål

Huvudmålet är att efter genomförd insats uppnå upplevd bättre hälsa och ökad aktivitetsförmåga hos alla deltagare och att de på så vis närmar sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Vidare är målet att 7 av 10 deltagare uppnår en stabil aktivitetsnivå på 10h/vecka eller 25% av SGI och går vidare till arbetsträning, praktik, arbete, arbetssökande eller studier efter insatsen på 20 veckor.

Målgrupp

Personer mellan 16-64 år som för tillfället står en bit ifrån arbetsmarknaden, ofta med någon typ av offentlig försörjning. Mer reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande insats för att målgruppen sedan ska kunna ta del av reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering och närma sig egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Remiss

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning. Om du inte har någon offentlig försörjning, kontakta ansvarig på Tibro Hantverksakademi.

Remittent skickar remissen till:
Tibro Hantverksakademi
Att: Marita Ahlgren
Grönhultsvägen 2
543 51 Tibro

kontakt

Insatsens kontaktperson:
Marita Ahlgren, Tibro Hantverksakademi

marita.ahlgren@folkuniversitetet.se

För övriga frågor kontaktas:
Sophia Bjälemyr, handläggare, Tibro kommun
sophia.bjalemyr@tibro.se
Mattias Gustafsson, chef Tibro kompetenscenter
0504-181 60 |  mattias.gustafsson@tibro.se

Här finns en artikel som skrivits om insatsen! Klicka på bilden för PDF-versionen.

Samverkande parter

Tibro kommun och Försäkringskassan

projektperiod

2021-01-01 – 2024-12-31

bakgrund

Vid en längre sjukskrivning eller frånvaro från arbetslivet visade det sig att steget till att delta i en arbetslivsinriktad rehabilitering var stort och ofta blev alltför påfrestande. Idén med att erbjuda en form av återhämtning eller lugnare start mot en arbetslivsinriktad rehabilitering föddes, och när Folkuniversitet visades kunna agera aktör startade en förberedande insats med inriktning på möbel- och textilhantverk. Idag remitterar omkringliggande kommuner till en 20 veckors förberedande insats med namn Hantverksstegen där man har möjlighet att ta emot tio deltagare i en form av kontinuerligt intag.

Skip to content