Projektägare

Tibro kommun

Projektperiod

2021-01-01 – 2021-12-31

Målgrupp

Personer mellan 18-64 år som för tillfället har någon form av offentlig försörjning och står en bit ifrån arbetsmarknaden. Mer arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande rehabilitering för att sedan kunna ta nästa steg vidare mot egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Bakgrund

Vid en längre sjukskrivning eller frånvaro från arbetslivet visade det sig att steget till att delta i en arbetslivsinriktad rehabilitering var stort och ofta blev alltför påfrestande. Idén med att erbjuda en form av återhämtning eller lugnare start mot en arbetslivsinriktad rehabilitering föddes, och när Folkuniverisitet visades kunna agera aktör startade en prerehabilitering med inriktning på möbel och textilhantverk. Idag remitterar omkringliggande kommuner till en 20 veckors prerehabilitering med namn Hantverkstegen där man har möjlighet att ta emot tio deltagare i en form av kontinuerligt intag.

Syfte

Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier.

Mål

  • Minst 90 % av deltagarna har upplevt att de har fått stöd som har varit till stor nytta för dem.
  • Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd har upphört.

Metod

Hantverksstegen erbjuder olika hantverksaktiviteter på Tibro Hantverksakademi. Kursen erbjuder motiverande och inspirerande aktiviteter i en kreativ miljö utifrån deltagarens intresse, möjligheter och hinder. Att få vara del i ett sammanhang och utvecklas som människa.

REmiss

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning.

Kontaktperson

Mattias Gustafsson, AME-chef Tibro kommun

Skip to content