I samordningsförbundet anordnar vi emellanåt kompetensutveckling för våra parter inom områden som är gemensamma och indirekt gynnar våra deltagare. Föreläsningar, frukostmöten och handledning på temat psykisk ohälsa är exempel på sådan kompetensutveckling som tidigare har anordnats.

Just nu finns inte någon kompetensutvecklingsinsats planerad, när någon föreläsning, frukostmöte eller liknande planeras kommer info om detta att publiceras här!

Skip to content