Samordningsförbundet Skaraborg arrangerar workshops, föreläsningar och utbildningar som våra parter har behov av. Utbildningarna gynnar indirekt alltid vår målgrupp bestående av individer som finns i offentlig försörjning. Här nedan samlas all kompetensutveckling vi erbjuder för olika målgrupper, varmt välkommen med din anmälan!

Kompetensutveckling våren 2024

28 februari & 3 april / 4 april & 25 april / 24 april & 22 maj

Utbildning – Tron på individen

En tvådagars utbildning i ”Tron på individen” erbjuds både personal som arbetar med BIP samt enhetschefer. Utbildare från Væksthuset i Danmark håller i kursen. Kursens upplägg är att dag ett består av både teoretisk kunskap och praktiska övningar, en hemuppgift ges sedan som utförs inför dag två och under dag två fortsätter sedan kursen varva både teori och praktiska övningar.

Utbildningens lärandemål:
– Medvetenhet om språkets betydelse för tilltron till jobbchansen samt vikten av att utveckla ett gemensamt, professionellt och resursfokuserat språk

– Insikter i den egna förförståelsen – förväntningar och tilltro till jobbchansen, samt hur den egna och kollegornas tilltro kan påverkas

– Förståelse för, verktyg till och träning i att arbeta med professionella, reflektiva kollegiala samtal

– Mod att sätta i gång förändringar i det kollegiala arbetet genom små experiment och ”prova på-handlingar”


I utbildningen inkluderas fika och lunch.

Vi erbjuder utbildningen i 3 omgångar under våren med plats för totalt 120 personer.

Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 8 dagar innan omgångens första dag.

 • MÅLGRUPP: Personal som arbetar med BIP-metoden, samt deras chefer
 • DATUM: 28 februari & 3 april /
  4 april & 25 april /
  24 april & 22 maj
 • TID: 9:00–16:00
 • PLATS: Science Park, Kanikegränd 3B, 541 23 Skövde (lokal meddelas via mail en vecka innan)

28-29 februari & 20-21 mars

Utbildning – 7TJUGO

7TJUGO® är en kombination av en grundutbildning i empowermentpedagogik och ett omfattande metodmaterial att använda i arbetet med människor från tonåren och uppåt i åldern. Det finns ingen övre gräns. Fokus ligger på personlig utveckling och förändringsprocesser. Utbildningen leds av erfarna utbildare från det sociala företaget Swedish empowerment center som bland annat har utbildat många AME-coacher i Skaraborg.

Om utbildningen
Utbildningen genomförs under 4 dagar (2+2). Vi går igenom grunderna i empowermentpedagogik och de olika delar som ingår. Vi föreläser, genomför övningar och har en öppen dialog. Fokus ligger på hur mitt sätt att vara påverkar den jag möter.

Om materialet
Materialet består av 7TJUGO® metodpärm som är tänkt som hjälp för dig som vill anamma vårt arbetssätt. Här får du en pedagogisk röd tråd för processinriktat arbete. Med övningar, referenser, tips och förslag, som följer en naturlig turordning, bedrivs arbetet med hjälp av empowermentpedagogik.

Läs mer om utbildningen på https://empowercenter.se/utbildning-utveckling/7tjugo

I utbildningen inkluderas fika, lunch och material.

Begränsat antal platser. Välkommen att anmäla dig här när du har din egen chefs godkännande. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 14 februari.

 • MÅLGRUPP: AME-personal samt personal inom socialtjänstens avdelningar som arbetar med försörjningsstöd vuxen
 • DATUM: 28-29 februari & 20-21 mars
 • TID: 8:30–16:00
 • PLATS: Science Park, Kanikegränd 3B, 541 23 Skövde (lokal meddelas via mail en vecka innan)

13 mars

Digital föreläsning – NPF på jobbet

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med människor i offentlig sektor, den är också lämplig att se på tillsammans med en klient/deltagare! Vi får besök av MrsHyper, Jessica Stigsdotter Axberg som är entreprenör, föreläsare och mamma. I Jessicas familj finns både ADHD och Aspbergers syndrom och i sin föreläsning delar hon sina erfarenheter och tankar om:
• Vad är NPF? Vad innebär en NPF-diagnos? Styrkor vs utmaningar
• Mångfald
• Bemötande
• Strategier
• Hjälpmedel
• Konkreta tips hur man stöttar som chef
• Tips hur man stöttar en kollega

Mer om MrsHyper kan du läsa här: https://www.mrshyper.se/forelasningar/npf-pa-jobbet-forelasning/

 • MÅLGRUPP: Alla inom offentlig sektor i Skaraborg som har önskan om att lära sig mer om NPF på jobbet! Föreläsningen är också lämplig att se på tillsammans med klient för att sedan samtala ihop om innehållet.
 • DATUM: 13 mars
 • TID: 9:30-11:00
 • PLATS: Webinar via Teams

9 april

Digitalt seminarium – Kan en remittering till en insats vara ojämställd?

Omtyckta föreläsare från LEDA20 som utbildat mycket inom jämställdhet håller i detta digitala seminarium som riktar sig till dig som remitterar deltagare till insatser som finansieras av Samordningsförbundet Skaraborg.

Under seminariet kommer du att få lära dig mer om huruvida ditt agerande som remittent påverkar jämställdhet. Frågeställningar så som: ”Individerna har ju ett eget val, kan vårt agerande verkligen påverka det och är det ens etiskt att försöka påverka det?” och ”Spelar det någon roll om fler killar vill jobba med fordon och fler tjejer med omvårdnad eller är det vi som gjort det till ett problem?”.

I samband med seminariet kommer det att finnas utrymme att ställa frågor.

 • MÅLGRUPP: Du som remitterar deltagare till insatser som finansieras av Samordningsförbundet Skaraborg
 • DATUM: 9 april
 • TID: 9:00–10:00
 • PLATS: Webinar via Teams

15-16 maj & 29-30 maj

Utbildning – Lösningsfokuserad samtalsmetod

Utbildningen är tänkt att ge dig som deltagare kunskapen och verktygen för att konkret kunna använda det lösningsfokuserade arbetssättet i praktiken.

Swedish Empowerment Center erbjuder en fyra dagars grundutbildning i lösningsfokuserad samtalsmetod och förhållningssätt. I utbildningen blandas föreläsningsavsnitt med upplevelsebaserade övningar och konkreta verktyg att använda i samtalssituationer. Upplägget är gjort för att den som gått utbildningen efter dessa fyra dagar skall ha den kunskap som krävs för att självständigt kunna använda det lösningsfokuserade arbetssättet i sin vardag.

Målsättningar

 • Att deltagarna får lösningsfokuserade kommunikativa verktyg att använda i arbete på individ- och gruppnivå.
 • Att deltagarna får insikt om vikten av ett lösningsfokuserat förhållningssätt i mötet med människor.
 • Att via föreläsningsavsnitt och upplevelsebaserade övningar erhålla kunskaper i det lösningsfokuserade förhållningssättet samt samtalstekniken.

Utbildningen genomförs under 4 dagar (2+2).

Utbildningen är inte beroende av att deltagaren gått 7TJUGO.

Läs mer om utbildningen på https://empowercenter.se/utbildning-utveckling/lösningsfokuserat

I utbildningen inkluderas fika, lunch och material.

Begränsat antal platser. Välkommen att anmäla dig här när du har din egen chefs godkännande. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 1 maj.

 • MÅLGRUPP: AME-personal samt personal inom socialtjänstens avdelningar som arbetar med försörjningsstöd vuxen
 • DATUM: 15-16 maj & 29-30 maj
 • TID: 8:30–16:00
 • PLATS: Science Park, Kanikegränd 3B, 541 23 Skövde (lokal meddelas via mail en vecka innan)

Vill du göra en utvärdering för någon av våra kompetensutvecklingsinsatser?

VILL DU GÖRA EN UTVÄRDERING FÖR NÅGON AV VÅRA KOMPETENSUTVECKLINGSINSATSER?
VILL DU GÖRA EN UTVÄRDERING FÖR NÅGON AV VÅRA KOMPETENSUTVECKLINGSINSATSER?
Skip to content