I samordningsförbundet anordnar vi emellanåt kompetensutveckling för våra parter inom områden som är gemensamma och indirekt gynnar våra deltagare. Föreläsningar, frukostmöten och handledning på temat psykisk ohälsa är exempel på sådan kompetensutveckling som tidigare har anordnats.

Planerade 7TJUGO-utbildningar finns under 2022. Planeringen sker i dialog med berörda chefer. Vid frågor och funderingar, kontakta oss på info@samskaraborg.se.

Skip to content