Samordningsförbundet Skaraborg arrangerar workshops, föreläsningar och utbildningar som våra parter har behov av. Utbildningarna gynnar indirekt alltid vår målgrupp bestående av individer som finns i offentlig försörjning. Här nedan samlas all kompetensutveckling vi erbjuder för olika målgrupper, varmt välkommen med din anmälan!

Kompetensutveckling Våren 2023

15 mars

Digitalt seminarium om Arbetsförmedlingens uppdrag i Samverkan

Två chefer från Arbetsförmedlingen i Skaraborg kommer under en timme ge oss kunskap om hur Arbetsförmedlingens uppdrag i samverkan ser ut. De kommer att gå igenom hur Arbetslösheten i Skaraborg ser ut, kort beröra utbildningsnivå och arbetsmarknadsutbildningar. Under seminariet kommer dessutom följande frågeställningar att beröras:

• När och hur kommer Arbetsförmedlingen in i bilden när en individ kommer i gång i en insats via kommunen?

• När en individ behöver Arbetsterapeut och SIUS-stöd – hur går det till?

• Vad önskar Arbetsförmedlingen av de andra samverkansparterna för att en god samverkan ska skapas kring individen?

Du som anmäler dig har möjligheten att påverka innehållet genom att skicka in en fråga på förhand till veronica.witte@samskaraborg.se

Sista anmälningsdag är 7 mars 2023. 

 • MÅLGRUPP: Första ledets medarbetare som arbetar med individer/arbetslösa/deltagare/försäkrade/patienter hos kommuner i Skaraborg, på Försäkringskassan eller hos Västra Götalandsregionen
 • DATUM: 15 mars 2023
 • TID: 8:00-09:00
 • PLATS: Digitalt via Teams, länk skickas cirka en vecka innan

8-9 mars och 21-22 mars

Utbildning Lösningsfokuserad samtalsmetod

Utbildningen är tänkt att ge dig som deltagare, kunskapen och verktygen för att konkret kunna använda det lösningsfokuserade arbetssättet i praktiken.

Swedish Empowerment Center erbjuder en fyra dagar grundutbildning i lösningsfokuserad samtalsmetod och förhållningssätt. I utbildningen blandas föreläsningsavsnitt med upplevelsebaserade övningar och konkreta verktyg att använda i samtalssituationer. Upplägget är gjort för att den som gått utbildningen efter dessa fyra dagar skall ha den kunskap som krävs för att självständigt kunna använda det lösningsfokuserade arbetssättet i sin vardag.

Målsättningar
Att deltagarna får lösningsfokuserade kommunikativa verktyg att använda i arbete på individ- och gruppnivå.

Att deltagarna får insikt om vikten av ett lösningsfokuserat förhållningssätt i mötet med människor.

Att via föreläsningsavsnitt och upplevelsebaserade övningar erhålla kunskaper i det lösningsfokuserade förhållningssättet samt samtalstekniken.

Läs mer om utbildningen på https://empowercenter.se/utbildning-utveckling/lösningsfokuserat

Utbildningen genomförs under 4 dagar (2+2). Utbildningen är inte beroende av att deltagaren gått 7TJUGO.

I utbildningen inkluderas fika men deltagaren bekostar själv sin lunch/tar med lunch.

Begränsat antal platser. Välkommen att anmäla dig här när du har din egen chefs godkännande. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 28 februari 2023.

 • MÅLGRUPP: AME-personal
 • DATUM: 8-9 mars och 21-22 mars
 • TID: 8:30–16:00
 • PLATS: Samordningsförbundet Skaraborg, S:t Sigfrids gata 8, våning 3, 541 30 Skövde

10 maj

Digitalt seminarium om BIP-metoden i Skaraborg

BIP-metoden är en metod där kartläggning och uppföljning av individens arbetsförmåga mäts och förbättras med hjälp av progressionskort. Metoden bygger på en dansk studie och har de senaste åren spridits och börjat användas på flera platser runt om i Sverige. Under seminariet kommer projektledare och metodstödjare i det ESF-finansierade projektet Cresco+ att dela hur de inom projektet arbetar med BIP-metoden i Skaraborg. Under seminariet kommer följande frågeställningar att beröras:

• Hur går BIP-metoden till?

• Vad kan man se för vinster och effekter av att arbeta med metoden?

• Hur arbetar vi i Skaraborg med BIP genom projektet Cresco+?

Sista anmälningsdag är 2 maj 2023. 

 • MÅLGRUPP: Chefer och medarbetare i offentlig sektor, alla nyfikna!
 • DATUM: 10 maj 2023
 • TID: 8:00-09:00
 • PLATS: Digitalt via Teams, länk skickas cirka en vecka innan

11 april

Workshop i inkludering – en utbildningsdag för ledare

Vill er arbetsplats bli bättre på inkludering så är detta något för er! Under en heldag bjuder vi in till en workshop i inkludering. Workshopen är framtagna i det avslutade ESF-projektet Kick Off och utgår från diskrimineringslagens 7 diskrimineringsgrunder. Under dagen kommer deltagarna att få ett gediget metodmaterial som består av många övningar, tips på kortfilmer, samtalsfrågor och färdiga förslag på workshopupplägg. Vad har vi för kultur på våra arbetsplatser? Finns det fördomar vi inte är medvetna om som kan påverka vår inkludering? Deltagarna kommer att få utvecklas och utmanas i mångfaldsämnen som grupp varvat med att få träna på hur man själv i sin tur skulle kunna använda sig av och leda övningar på sin egen arbetsplats utifrån det metodmaterial som ingår i utbildningsdagen.

Dagen består av kreativa övningar och ett stort eget deltagande. Dagen leds av Samordningsförbundets utvecklingsledare Veronica Witte.

I utbildningen inkluderas material, fika och lunch.

Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 3 april 2023.

 • MÅLGRUPP: Gruppledare eller likande på privata företag eller i offentliga organisationer lokaliserade i Skaraborg
 • DATUM: 11 april 2023
 • TID: 8:30–16:00
 • PLATS: Samordningsförbundet Skaraborg, S:t Sigfrids gata 8, våning 3, 541 30 Skövde

17 maj

Utbildning kompetensbaserad rekrytering

En heldags utbildning i kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering med möjlighet till en uppföljande digital workshop efter ett par månader erbjuds till chefer på arbetsplatser i Skaraborg. Utbildningen är en utveckling av ESF-projektet Kick Off. Utbildningsdagen leds av Anna Rydbacken som besitter stor teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering.

Idag är det inga tvivel om att våra företag och organisationer mår bättre, presterar bättre och utvecklas mer positivt om vi har en större mångfald i arbetsgrupperna. Under förmiddagen kommer vi lära oss vad mångfald bidrar med på våra arbetsplatser, hur våra fördomar påverkar vår rekrytering samt få lära oss hur en fördomsfri rekryteringsprocess kan gå till. Under eftermiddagen kommer vi få testa praktiska verktyg och med hjälp av case prova på att rekrytera kompetensbaserat och fördomsfritt. Samordningsförbundet välkomnar chefer från både privat näringsliv och offentlig sektor, förbundet står för kostnaden!

Utbildningsdagen genomfördes hösten 2022 och fick då helhetsbetyget 4,2 av 5 stjärnor av deltagarna.

”Mycket bra exempel och grupparbeten. Kul att det var en blandning av deltagare från offentlig sektor och privat. Jag går härifrån med konkreta tankar på förbättringar jag kan göra.”
/Deltagare

I utbildningen inkluderas material, fika och lunch.

Begränsat antal platser. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 9 maj.

 • MÅLGRUPP: Chefer på privata företag eller i offentliga organisationer lokaliserade i Skaraborg
 • DATUM: 17 maj 2023
 • TID: 8:30–16:00
 • PLATS: Science Park, Skövde (lokal meddelas via mail en vecka innan)

31 maj-1 juni och 13-14 juni

Utbildning Lösningsfokuserad samtalsmetod

Utbildningen är tänkt att ge dig som deltagare, kunskapen och verktygen för att konkret kunna använda det lösningsfokuserade arbetssättet i praktiken.

Swedish Empowerment Center erbjuder en fyra dagar grundutbildning i lösningsfokuserad samtalsmetod och förhållningssätt. I utbildningen blandas föreläsningsavsnitt med upplevelsebaserade övningar och konkreta verktyg att använda i samtalssituationer. Upplägget är gjort för att den som gått utbildningen efter dessa fyra dagar skall ha den kunskap som krävs för att självständigt kunna använda det lösningsfokuserade arbetssättet i sin vardag.

Målsättningar
Att deltagarna får lösningsfokuserade kommunikativa verktyg att använda i arbete på individ- och gruppnivå.

Att deltagarna får insikt om vikten av ett lösningsfokuserat förhållningssätt i mötet med människor.

Att via föreläsningsavsnitt och upplevelsebaserade övningar erhålla kunskaper i det lösningsfokuserade förhållningssättet samt samtalstekniken.

Läs mer om utbildningen på  https://empowercenter.se/utbildning-utveckling/lösningsfokuserat

Utbildningen genomförs under 4 dagar (2+2). Utbildningen är inte beroende av att deltagaren gått 7TJUGO.

I utbildningen inkluderas fika men deltagaren bekostar själv sin lunch/tar med lunch.

Begränsat antal platser. Välkommen att anmäla dig här när du har din egen chefs godkännande. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 23 maj 2023.

 • MÅLGRUPP: AME-personal samt Socialtjänstens medarbetare med inriktning vuxen
 • DATUM: 31 maj-1 juni och 13-14 juni
 • TID: 8:30–16:00
 • PLATS: Science Park, Skövde (lokal meddelas via mail en vecka innan)

Övrigt

Föreläsning i Psykisk ohälsa med Åsa Kadowaki

Någon föreläsning med Åsa Kadowaki finns inte bokad i dagsläget, men du kan hålla koll med hjälp av att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Åsa Kadowaki arbetar som konsulterande psykiatriker och KBT-terapeut. Hon är handledarutbildad och jobbar med såväl traditionell KBT som ACT. Vi har haft förmånen att vid flera tillfällen erbjuda medarbetare inom våra parter att gå på Åsas föreläsningar eller att gå på handledning i mindre grupper.

Det finns flera kortfilmer på YouTube som Åsa har gjort, klicka på länken för att komma till en spellista:  Att må – med Åsa Kadowaki

Åsa Kadowakis hemsida: viktigtpariktigt.nu

Vill du göra en utvärdering för någon av våra kompetensutvecklingsinsatser?

VILL DU GÖRA EN UTVÄRDERING FÖR NÅGON AV VÅRA KOMPETENSUTVECKLINGSINSATSER?
VILL DU GÖRA EN UTVÄRDERING FÖR NÅGON AV VÅRA KOMPETENSUTVECKLINGSINSATSER?
Skip to content