Samordningsförbundet Skaraborg arrangerar workshops, föreläsningar och utbildningar som våra parter har behov av. Utbildningarna gynnar indirekt alltid vår målgrupp bestående av individer som finns i offentlig försörjning. Här nedan samlas all kompetensutveckling vi erbjuder för olika målgrupper, varmt välkommen med din anmälan!

Kompetensutveckling Hösten 2023

5 september

Digital föreläsning – NPF på jobbet

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med människor i offentlig sektor, den är också lämplig att se på tillsammans med en klient/deltagare! Vi får besök av MrsHyper, Jessica Stigsdotter Axberg som är entreprenör, föreläsare och mamma. I Jessicas familj finns både ADHD och Aspbergers syndrom och i sin föreläsning delar hon sina erfarenheter och tankar om:
• Vad är NPF? Vad innebär en NPF-diagnos? Styrkor vs utmaningar
• Mångfald
• Bemötande
• Strategier
• Hjälpmedel
• Konkreta tips hur man stöttar som chef
• Tips hur man stöttar en kollega

Mer om MrsHyper kan du läsa här: https://www.mrshyper.se/forelasningar/npf-pa-jobbet-forelasning/

 • MÅLGRUPP: Alla inom offentlig sektor i Skaraborg som har önskan om att lära sig mer om NPF på jobbet! Föreläsningen är också lämplig att se på tillsammans med klient för att sedan samtala ihop om innehållet.
 • DATUM: 5 september 2023
 • TID: 9:30-11:00
 • PLATS: Webinar via Teams

13-14 september och 4-5 oktober

Utbildning – 7TJUGO

7TJUGO® är en kombination av en grundutbildning i empowermentpedagogik och ett omfattande metodmaterial att använda i arbetet med människor från tonåren och uppåt i åldern. Det finns ingen övre gräns. Fokus ligger på personlig utveckling och förändringsprocesser. Utbildningen leds av erfarna utbildare från det sociala företaget Swedish empowerment center som bland annat har utbildat många AME-coacher i Skaraborg.

Om utbildningen
Utbildningen genomförs under 4 dagar (2+2). Vi går igenom grunderna i empowermentpedagogik och de olika delar som ingår. Vi föreläser, genomför övningar och har en öppen dialog. Fokus ligger på hur mitt sätt att vara påverkar den jag möter.

Om materialet
Materialet består av 7TJUGO® metodpärm som är tänkt som hjälp för dig som vill anamma vårt arbetssätt. Här får du en pedagogisk röd tråd för processinriktat arbete. Med övningar, referenser, tips och förslag, som följer en naturlig turordning, bedrivs arbetet med hjälp av empowermentpedagogik.

Läs mer om utbildningen på https://empowercenter.se/utbildning-utveckling/7tjugo

I utbildningen inkluderas fika, lunch och material.

Begränsat antal platser. Välkommen att anmäla dig här när du har din egen chefs godkännande. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 5 september.

 • MÅLGRUPP: AME-personal samt personal inom socialtjänstens avdelningar som arbetar med försörjningsstöd vuxen
 • DATUM: 13-14 september och 4-5 oktober 2023
 • TID: 8:30–16:00
 • PLATS: Science Park, Kanikegränd 3B, 541 23 Skövde (lokal meddelas via mail en vecka innan)

18 september

Digital föreläsning – Kan man må dåligt och ändå vara frisk?

Åsa Kadowaki är specialist i psykiatri och legitimerad KBT-terapeut med handledarutbildning. I dag arbetar hon som konsulterande psykiater och handledare i primärvården inom region Kalmar.

Åsa är en omtyckt föreläsare som med utgångspunkt i ACT; beteendemedicin och har vid flertalet tillfällen föreläst för medarbetare och chefer anställda på kommuner i Skaraborg, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen.

Vi har skapat ett samhälle med fokus på vad man ska slippa känna och där problem som hör livet till betraktas som något som går att undvika. De symtom som är normala vid belastande livsomständigheter betecknas som onormala och uttryck för sjukdom, menar Åsa Kadowaki.

– Det är inte längre normalt att må dåligt när livet gör ont. Människor söker sig till sjukvården med berättelser om lidande och påfrestningar. Och som läkare är vi tränade i att lyssna och bekräfta det patienten säger. Och det är viktigt. Men det är läkarens uppgift att kunna skilja sjukdom från ohälsa och inte skriva under på patientens tolkning av sitt tillstånd. När medicinska åtgärder sätts in fungerar de väl om det finns ett behandlingskrävande sjukdomstillstånd och en behandlingsplan. Om åtgärderna istället sker utifrån symtombeskrivning skapas ofta medikaliseringstillstånd. Man kan inte uppnå hälsa via konsumtion av sjukvård.

Åsa föreläser kring om vi gjort livet till en sjukdom. Hon visar på att det känns att man lever, och att i våra olika professioner är det viktigt att vi hjälper utan att stjälpa! Många tidigare deltagare uttrycker att hennes föreläsning har breddat deras sätt att tänka och gett ny kunskap som varit användbar i arbetslivet.

 • MÅLGRUPP: Chefer och medarbetare hos någon av Samordningsförbundet Skaraborgs parter
 • DATUM: 18 september 2023
 • TID: 9:00–10:30
 • PLATS: Webinar via Teams

Obs, arbetar du på Försäkringskassan får ni en egen föreläsning kl 13:00 och ska inte anmäla er här! Prata med din chef för att få länk.

28 september

Digitalt seminarium – Kvinnojouren Linnéan

Vi gästas av personal från Kvinnojouren Linnéan i Lidköping som kommer berätta om sitt uppdrag och sin verksamhet. Kvinnojouren Linnéan erbjuder stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och medföljande barn i en modern verksamhet. Syftet med seminariet är att du som arbetar i offentlig sektor ska få kännedom om hur kvinnojourer arbetar och i vilka situationer de kan vara aktuella. Du kommer också att få veta hur du kan stötta en klient som har behov av kvinnojourens insatser. Under seminariet kommer det finnas utrymme att ställa frågor.

 • MÅLGRUPP: Handläggare, coacher, första linjens medarbetare hos någon av Samordningsförbundet Skaraborgs parter
 • DATUM: 28 september 2023
 • TID: 9:00-10:00
 • PLATS: Webinar via Teams

5 oktober

Utbildning – kompetensbaserad rekrytering, för dig som jobbar med matchning av deltagare!

En heldags utbildning i kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering med möjlighet till en uppföljande digital workshop efter ett par månader erbjuds på efterfrågan för första gången till medarbetare i Skaraborgs kommuner och Arbetsförmedlingens medarbetare som arbetar med matchning av deltagare. Utbildningen är en utveckling av ESF-projektet KICK OFF som drevs av Samordningsförbundet mellan 2019-2021. Utbildningsdagen leds av Anna Rydbacken som besitter stor teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering.

Idag är det inga tvivel om att våra företag och organisationer mår bättre, presterar bättre och utvecklas mer positivt om vi har en större mångfald i arbetsgrupperna. Under förmiddagen kommer vi lära oss vad mångfald bidrar med på våra arbetsplatser, hur våra fördomar påverkar vår rekrytering samt få lära oss hur en fördomsfri rekryteringsprocess kan gå till. Under eftermiddagen kommer vi få testa praktiska verktyg och med hjälp av case prova på att rekrytera kompetensbaserat och fördomsfritt.

Utbildningsdagen har genomförts flera gånger för chefer i Skaraborgs arbetsliv och fått mycket fin feedback!

I utbildningen inkluderas material, fika och lunch.

Begränsat antal platser. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 27 september.

 • MÅLGRUPP: Medarbetare som arbetar med matchning av deltagare
 • DATUM: 5 oktober 2023
 • TID: 8:30–16:00
 • PLATS: Science Park, Kanikegränd 3B, 541 23 Skövde (lokal meddelas via mail en vecka innan)

Obs, du som arbetar som chef med rekrytering som arbetsuppgift är välkommen den 29 november istället!

13 oktober

Föreläsning – Kan man må dåligt och ändå vara frisk?

Åsa Kadowaki är specialist i psykiatri och legitimerad KBT-terapeut med handledarutbildning. I dag arbetar hon som konsulterande psykiater och handledare i primärvården inom region Kalmar.

Åsa är en omtyckt föreläsare som med utgångspunkt i ACT; beteendemedicin och har vid flertalet tillfällen föreläst för medarbetare och chefer anställda på kommuner i Skaraborg, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen.

Vi har skapat ett samhälle med fokus på vad man ska slippa känna och där problem som hör livet till betraktas som något som går att undvika. De symtom som är normala vid belastande livsomständigheter betecknas som onormala och uttryck för sjukdom, menar Åsa Kadowaki.

– Det är inte längre normalt att må dåligt när livet gör ont. Människor söker sig till sjukvården med berättelser om lidande och påfrestningar. Och som läkare är vi tränade i att lyssna och bekräfta det patienten säger. Och det är viktigt. Men det är läkarens uppgift att kunna skilja sjukdom från ohälsa och inte skriva under på patientens tolkning av sitt tillstånd. När medicinska åtgärder sätts in fungerar de väl om det finns ett behandlingskrävande sjukdomstillstånd och en behandlingsplan. Om åtgärderna istället sker utifrån symtombeskrivning skapas ofta medikaliseringstillstånd. Man kan inte uppnå hälsa via konsumtion av sjukvård.

Åsa föreläser kring om vi gjort livet till en sjukdom. Hon visar på att det känns att man lever, och att i våra olika professioner är det viktigt att vi hjälper utan att stjälpa! Många tidigare deltagare uttrycker att hennes föreläsning har breddat deras sätt att tänka och gett ny kunskap som varit användbar i arbetslivet.

Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 5 oktober.

 • MÅLGRUPP: Chefer och medarbetare hos någon av Samordningsförbundet Skaraborgs parter
 • DATUM: 13 oktober 2023
 • TID: 9:00–11:00 eller 13:30–15:30
 • PLATS: Maria Nova, aulan, Blombackagatan 16, 542 33 Mariestad

8-9 & 29-30 november

Save the date – lösningsfokuserad samtalsmetod

Vi arbetar för att kunna erbjuda en utbildning i lösningsfokuserad samtalsmedtod till hösten och datumen ovan kan du som är intresserad gärna hålla fria. Så återkommer vi när vi förhoppningsvis kan släppa anmälan och erbjuda kursen på nytt.

29 november

Utbildning – kompetensbaserad rekrytering

En heldags utbildning i kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering med möjlighet till en uppföljande digital workshop efter ett par månader erbjuds till chefer på arbetsplatser i Skaraborg. Utbildningen är en utveckling av ESF-projektet KICK OFF som drevs av Samordningsförbundet mellan 2019-2021. Utbildningsdagen leds av Anna Rydbacken som besitter stor teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering.

Idag är det inga tvivel om att våra företag och organisationer mår bättre, presterar bättre och utvecklas mer positivt om vi har en större mångfald i arbetsgrupperna. Under förmiddagen kommer vi lära oss vad mångfald bidrar med på våra arbetsplatser, hur våra fördomar påverkar vår rekrytering samt få lära oss hur en fördomsfri rekryteringsprocess kan gå till. Under eftermiddagen kommer vi få testa praktiska verktyg och med hjälp av case prova på att rekrytera kompetensbaserat och fördomsfritt. Samordningsförbundet välkomnar chefer från både privat näringsliv och offentlig sektor, förbundet står för kostnaden!

Utbildningsdagen genomfördes både hösten 2022 och våren 2023 och har fått helhetsbetyget 4,4 av 5 stjärnor av deltagarna.

”Mycket bra exempel och grupparbeten. Kul att det var en blandning av deltagare från offentlig sektor och privat. Jag går härifrån med konkreta tankar på förbättringar jag kan göra.”
/Deltagare

I utbildningen inkluderas material, fika och lunch.

Begränsat antal platser. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 21 november.

 • MÅLGRUPP: Chefer på privata företag eller i offentliga organisationer lokaliserade i Skaraborg som har rekrytering som en av dina arbetsuppgifter
 • DATUM: 29 november 2023
 • TID: 8:30–16:00
 • PLATS: Science Park, Kanikegränd 3B, 541 23 Skövde (lokal meddelas via mail en vecka innan)

Vill du göra en utvärdering för någon av våra kompetensutvecklingsinsatser?

VILL DU GÖRA EN UTVÄRDERING FÖR NÅGON AV VÅRA KOMPETENSUTVECKLINGSINSATSER?
VILL DU GÖRA EN UTVÄRDERING FÖR NÅGON AV VÅRA KOMPETENSUTVECKLINGSINSATSER?
Skip to content