Målgrupp

Projektet riktar sig till individer mellan 18–64 år som har en komplex problematik och behov av samordning.

Remiss

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning. Om du inte har någon offentlig försörjning, kontakta samordnaren i din kommun.

Handläggare remitterar genom att kontakta samordnare i aktuell kommun alternativt skicka nedan remissblankett till aktuell kommun.

kontakt

Kontaktuppgifter till samordnare i samtliga kommuner finns längre ner på den här sidan.

Projektledare:
Ann-Sofie Lövgren
070-889 24 44
ann-sofie.lovgren@samskaraborg.se

Metodstödjare:
Magdalena Björfelt
0510-77 10 22
magdalena.bjorfelt@samskaraborg.se

Administratör:
Amanda Hermansson
070-881 52 53
amanda.hermansson@samskaraborg.se

AKTIVITETER

Cresco+ har samordnare som kartlägger individens hela livssituation och behov med hjälp av BIP progressionskort och jobbar med de områden som behövs tillsammans med individen, gärna flera parallellt för att närma sig arbete eller studier. Det kan t.ex. handla om insatser som behövs i vardagen för att möjliggöra att praktik kan genomföras. Samordnaren finns med deltagaren från första mötet och hjälper till att få till de insatser och kontakter som behövs för att möjliggöra arbete eller studier.

kontaktuppgifter Samordnare

Essunga kommun

Gullspångs kommun

Lidköpings kommun

Skara kommun

Skövde kommun

Tidaholms kommun

Falköpings kommun

Götene kommun

Lidköpings kommun

Skara kommun

Skövde kommun

Töreboda kommun

FALKÖPINGS kommun

Hjo kommun

Lidköpings kommun

Skövde kommun

Tibro kommun

Vara kommun

FALKÖPINGS kommun

Karlsborgs kommun

Mariestads kommun

Skövde kommun

Tidaholms kommun

Vara kommun

projektägare och samverkande parter

Projektägare
Samordningsförbundet Skaraborg

Samverkande parter
Försäkringskassan
Västra Götalandsregionen
Essunga kommun
Falköpings kommun
Gullspångs kommun
Götene kommun
Hjo kommun
Karlsborgs kommun
Lidköpings kommun
Mariestads kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Töreboda kommun
Vara kommun

projektperiod

2023-03-01 – 2025-04-30

bakgrund

Cresco+ är ett individinriktat projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) där en metod inspirerad av Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) används för att mäta deltagarnas progression. Den danska BIP-studien är tänkt att utveckla individen för att ta steg mot arbete eller studier.

Cresco+ är en fortsättning och utveckling av vårt tidigare ESF-projekt Cresco Creare. Du kan läsa mer om det projektet och dess resultat via länken nedan.

mål

1. Deltagande kvinnor och män har gjort en stegförflyttning och närmat sig arbetsmarknaden
–> 90 % har en förbättrad hälsa
–> 70 % har en ökad aktivitetsförmåga
–> 35 % har fått arbete/är arbetssökande eller har börjat studera
–> 30 % går vidare till arbetsträning; antingen via förstärkt samverkan mellan FK och AF eller arbetslivsinriktade insatser via kommunen

2. Deltagande kvinnor och män uppnår en varaktig progression mot arbete eller studier
–> 70 % har behållit eller ökat sin progression 1 år efter projektavslut
–> Samordnade och samtidiga insatser, som inkluderar basala insatser, erbjuds i alla kommuner
–> Deltagare erbjuds studiemotiverande insatser av folkhögskolor där minst 70 % av tillgängliga kursplatser nyttjas

3. Alla individer i målgruppen, inklusive de som tillhör missgynnade grupper, ska ha förbättrade möjligheter att ta del av projektets insatser
–> Samverkan mellan kommun och vård har utvecklats kring individer som saknar egen försörjning
–> Alla samordnare erbjuder ett anpassat BIP-material till de deltagare med behov av detta

4. Projektpersonalen bemöter deltagare fördomsfritt och med en tro på individens förmåga
–> 90 % av deltagarna upplever sig bli fördomsfritt bemötta
–> 90 % av deltagarna upplever att samordnarna tror på ens förmåga
–> Projektpersonalen har en ökad kunskap och förståelse för hur vi omedvetet behandlar olika
–> Kommunerna erbjuder ett mer norm-medvetet utbud av aktiviteter
–> Samordnare erbjuder deltagare aktiviteter utifrån ett ökat normkritiskt förhållningssätt

Skip to content