Vad Är Cresco+?

Cresco+ är ett projekt som finns i alla kommuner i Skaraborg, där du som behöver ett samordnat stöd för att öka din förmåga till att i framtiden kunna arbeta är välkommen.

Projektet är baserat på en studie från Danmark som kallas BIP, Beskæftigelses Indikator Projektet. Studien visar att det finns 11 olika indikatorer (områden) som alla har betydelse för möjligheten till arbete.

Metod

I projektet får du som deltar svara på återkommande frågor som visar vilka områden som fungerar bra för dig och vilka områden vi från projektets sida behöver stötta dig inom för att du ska växa och utvecklas. Vi kallar momentet att återkommande svara på frågor för ”progressionsmätning”. Vi kommer kunna ta hjälp av många olika insatser och ”verktyg” beroende på vad just du behöver träna på. Det kan till exempel handla om gruppaktiviteter, hemuppgifter, social träning, praktikplatser eller studieförberedande insatser. Det som är gemensamt för alla deltagare är att man får en samordnare som följer och stöttar under hela projektet.

Målgrupp

Du som har ersättning från Försäkringskassan eller har försörjningsstöd från kommunen kan prata med din handläggare om du tror att Cresco+ skulle kunna passa dig.
Har du ingen försörjning alls kan du kontakta samordnaren i din kommun, kontaktuppgifterna hittar du längre ner på den här sidan. Du behöver vara
mellan 18–64 år. Du och din handläggare
kommer tillsammans att ta ställning till om
just den här metoden kan vara något som
hjälper dig på din resa mot att försörja dig själv. 

EN FILM OM DELTAGARENS VÄG GENOM CRESCO

EN FILM OM VIKTEN AV SAMVERKAN I ALLA LED I CRESCO

Remiss

Handläggare remitterar genom att kontakta samordnare i aktuell kommun alternativt skicka remissblanketten till aktuell kommun. Adresser finns längre ner på denna sida, vid kontaktuppgifterna till samordnarna. Klicka på ikonen för att ladda ner remissblanketten.

Samordnarsidan

För dig som arbetar i projektet som samordnare finns inlogg till samordnarsidan här. Klicka på ikonen för att logga in.

Kontakt

Kontaktuppgifter till samordnare i samtliga kommuner finns längre ner på sidan.

Ann-sofie Lövgren

Projektledare

Magdalena björfelt

Metodstödjare

Amanda hermansson

Administratör

projektägare och samverkande parter

Projektägare
Samordningsförbundet Skaraborg

Samverkande parter
Försäkringskassan
Västra Götalandsregionen
Essunga kommun
Falköpings kommun
Gullspångs kommun
Götene kommun
Hjo kommun
Karlsborgs kommun
Lidköpings kommun
Mariestads kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Töreboda kommun
Vara kommun

projektperiod

2023-03-01 – 2025-04-30

bakgrund

Cresco+ är ett individinriktat projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) där en metod inspirerad av Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) används för att mäta deltagarnas progression. Den danska BIP-studien är tänkt att utveckla individen för att ta steg mot arbete eller studier.

Cresco+ är en fortsättning och utveckling av vårt tidigare ESF-projekt Cresco Creare. Du kan läsa mer om det projektet och dess resultat via länken nedan.

syfte

Individer i Skaraborg med en komplex problematik förflyttar sig med hjälp av projektet närmare arbete eller studier och egen försörjning.

mål

1. Deltagande kvinnor och män har gjort en stegförflyttning och närmat sig arbetsmarknaden
–> 90 % har en upplevd förbättrad hälsa
–> 70 % har en ökad aktivitetsförmåga
–> 35 % har fått arbete/är arbetssökande eller har börjat studera
–> 30 % går vidare till arbetsträning; antingen via förstärkt samverkan mellan FK och AF eller arbetslivsinriktade insatser via kommunen alternativt praktik eller motsvarande via Arbetsförmedlingen

2. Deltagande kvinnor och män uppnår en varaktig progression mot arbete eller studier
–> 70 % har behållit eller ökat sin progression sex månader efter projektavslut

3. Deltagande organisationer arbetar utifrån BIP-metoden
–> Möjlighet att arbeta med samtliga områden/indikatorer finns i alla kommuner
–> Samverkan mellan kommun och vård har utvecklats kring individer som saknar egen försörjning

4. Alla individer i målgruppen, inklusive de som tillhör missgynnade grupper, ska ha lika möjligheter att ta del av projektets insatser
–> Ett anpassat material är framtaget till deltagare med särskilda behov för att de ska kunna tillgodogöra sig BIP
–> Kommunerna arbetar aktivt för att erbjuda aktiviteter som passar olika grupper av deltagare

5. Projektpersonalen bemöter deltagare fördomsfritt och med en tro på individens förmåga
–> 90 % av deltagarna upplever sig bli fördomsfritt bemötta
–> 90 % av deltagarna upplever att samordnarna tror på ens förmåga
–> Projektpersonalen har en ökad kunskap och förståelse för hur vi omedvetet behandlar olika grupper olika

kontaktuppgifter Samordnare

Essunga kommun

Remiss skickas till:

Essunga kommun
Arbetsmarknadsenheten
465 82 Nossebro

Falköpings kommun

Remiss skickas till:

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Arbetsmarknadscenter
Odengatan 24 E
521 81 Falköping

Gullspångs kommun

Remiss skickas till:

Gullspångs kommun
Arbetsmarknad och lärande
Att: Malin Hjalmarsson
Box 100
542 21 Mariestad

Götene kommun

Remiss skickas till:

Arbetsmarknadsenheten
Götene kommun
533 80 Götene

Hjo kommun

Remiss skickas till:

Hjo kommun
Arbetsmarknadsenheten
Torggatan 2
544 30 Hjo

Karlsborgs kommun

Remiss skickas till:

Arbetsmarknadsenheten
Karlsborgs kommun
Svartfjällsvägen 3
546 33 Karlsborg
Märk ”Cresco”

Lidköpings kommun

Remiss skickas till:

Lidköpings kommun
Sektor bildning/Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Jenny Isaksson
Fabriksgatan 2
531 60 Lidköping

Mariestads kommun

Remiss skickas till:

Maria Nova
Att: Karin Lans
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Skara kommun

Remiss skickas till:

Skara kommun
Arbetsmarknadsenheten Spektra
Ulricha Nordmark
Gråbrödragatan 5
532 88 Skara

Skövde kommun

Remiss skickas till:

Skövde kommun
Arbetsmarknadsenheten
Kylarvägen 1B
549 37 Skövde

Tibro kommun

Remiss skickas till:

Arbetsmarknadsenheten
Tibro kommun
Centrumgatan 17
543 80 Tibro

Tidaholms kommun

Remiss skickas till:

Tidaholms kommun
Pär Engvall
Broholmsgatan 5
522 33 Tidaholm

Töreboda kommun

Remiss skickas till:

Arbetsmarknadsenheten
Skövdevägen 11
545 31 Töreboda

Vara kommun

Remiss skickas till:

Arbete sysselsättning & integration
Vara kommun
534 81 Vara

Skip to content