Projektägare

Töreboda kommun, i samverkan med Mariestads och Gullspångs kommuner samt Arbetsförmedlingen

Projektperiod

Projektet avslutades 2021-12-31

Målgrupp

Personer mellan 18-64 år som för tillfället har någon form av offentlig försörjning och står en bit ifrån arbetsmarknaden. Mer arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande rehabilitering för att sedan kunna ta nästa steg vidare mot egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Syfte

Förbättrad språkprogression med syftet att minska arbetslöshet i gruppen utomeuropeiskt födda i MTG med mer anpassade studier som varvas mellan teori och praktiska inslag.

Mål

 • 15 deltagare i aktiviteten fördelat 5 per kommun och dessa ska efter insatsen komma ut i arbetspraktik eller påbörja studier. Aktiviteten ska ske under 6 månader.
 • 100 % per tillfälle ska erbjudas en praktik under minst tre månader
 • Praktik inom grön näring är primärt målet då vi tror att detta kan utveckla det svenska språket.
 • Tidigt upptäcka särskilt språksvaga tidigt på SFI och besluta om praktiska inslag på Sötåsen för att påskynda språkutveckling.
 • En ny arbetsmetod att implementera för fler deltagare ur denna målgrupp eller inom andra branschutbildningar och andra målgrupper.


Deltagarnas språkkunskaper ska kartläggas vid start och efter avslutad aktivitet för att mäta och säkerställa en utveckling i det svenska språket. Detta ska ske i samarbete mellan ansvariga lärare i de tre kommunerna.

Metod

Kombination av praktisk aktivitet och teoretisk svenskundervisning (SFI).

 • SFI under förmiddagar på Sötåsen – flytta resurs från kommun till Sötåsen
 • Lunch som del av språkutvecklingen
 • Teori en dag per vecka, med repetition av det praktiska arbetet.
 • Skörda, tvätta och packa grönsaker
 • Skötsel av utemiljöer
 • Plantera blommor
 • Snickra ex lådor till utemiljöer, renovera utemöbler
 • Binda höst/vinterkransar
 • Genomgång och test av röjsågskörning
 • Simulatorcenter, köra simulatorer
 • Studiebesök såsom bland annat:

– Mariestadsblommor
– Kyrkogårdsförvaltningen
– Våra skolor, Uddetorp och Axevalla. Axevalla skötsel och ridning på häst
– Park och trädgårdsmässa

Skip to content