Syfte

Syftet med projektet är att med tidiga gemensamma insatser tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden, samhället i övrigt, samt egen försörjning, för unga med aktivitetsersättning.

Mål

Kvantitativt mål:

  • Tidigarelägga unga med aktivitetsersättning till egen försörjning.
  • Minst 5 individer startar projektet år 1.
  • 4 av 5 individer har halvtidsanställning år 1.
  • 3 av 5 individer har heltidsförsörjning år 2.
  • Minst 5 individer startar projektet år 2.
  • 4 av 5 har halvtidsanställning år 2.

Kvalitativt mål:

  • Alla deltagare upplever att de har närmat sig arbetsmarknaden på ett positivt sätt.

Målgrupp

Personer mellan 19-29 år som har aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Mer arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande rehabilitering för att sedan kunna ta nästa steg vidare mot egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg.

remiss

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på Försäkringskassan (Aktivitetsersättning).

kontakt

Insatsen kontaktperson:
Maria Hermansson, Ungdomshandledare Arbete & Sysselsättning, Vara kommun
0512-319 63 | maria.hermansson@vara.se

Ansvarig:
Håkan Olsson, chef Arbete, Sysselsättning och Integration, Vara kommun
0512-318 65 | hakan.olsson@vara.se

AKTIVITETER

Startgrid finns för unga som relativt nyligen beviljats aktivitetsersättning. Genom ett fördjupat mentorskap och med stöd av 7TJUGO-metodiken skapas en trygg väg mot ett strukturerat deltagande och en stegvis övergång till gruppaktivitet. Deltagaren möts upp där hen befinner sig och ett individuellt upplägg utformas för varje individ.

Samverkande parter

Vara kommun och Försäkringskassan

projektperiod

2020-03-01 – 2025-02-28

bakgrund

Unga med aktivitetsersättning aktualiseras allt för ofta först när de närmar sig 30 år och ska prövas mot sjukersättning. Då sker en gemensam kartläggning mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, men efter många år i utanförskap är vägen lång för att komma närmare arbete. Genom Startgrid vill vi nå ungdomarna tidigare.

Skip to content