Projektägare

Vara kommun

Projektperiod

2020-03-01 – 2022-02-28

Bakgrund

Unga med aktivitetsersättning aktualiseras allt för ofta först när de närmar sig 30 år och ska prövas mot sjukersättning. Då sker en gemensam kartläggning mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, men efter många år i utanförskap är vägen onödigt lång för att komma närmare arbete. Vi vill nu genomföra ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att nå ungdomar tidigt i aktivitetsersättningen.

Syfte

Syftet med projektet är att vi med tidiga gemensamma insatser tidigarelägger inträdet på arbetsmarknaden, samhället i övrigt, samt egen försörjning, för unga med aktivitetsersättning.

Mål

Kvantitativt mål:

  • Tidigarelägga unga med aktivitetsersättning till egen försörjning.
  • Minst 5 individer startar projektet år 1.
  • 4 av 5 individer har halvtidsanställning år 1.
  • 3 av 5 individer har heltidsförsörjning år 2.
  • Minst 5 individer startar projektet år 2.
  • 4 av 5 har halvtidsanställning år 2.


Kvalitativt mål:

  • Alla deltagare upplever att de har närmat sig arbetsmarknaden på ett positivt sätt.

Metod

Projektet erbjuder, i samverkan med handläggare på Försäkringskassan, unga som relativt nyligen beviljats aktivitetsersättning deltagande i projektet. Genom ett fördjupat mentorskap och med stöd av 7TJUGO-metodiken skapas en trygg väg mot ett strukturerat deltagande och en stegvis övergång till en gruppaktivitet. Motivationsarbetet kommer att vara prioriterat.

Kontaktperson

Håkan Olsson, AME-chef Vara kommun

Skip to content