Styrelseberedningens uppdrag

Styrelseberedningen består av en representant från Försäkringskassan, en representant från Arbetsförmedlingen, en representant från Västra Götalandsregionen och fyra representanter från kommunerna. Styrelseberedningen ska utses bland styrelsens ledamöter och ersättare. Den utsedda styrelseberedningen väljs för ett år i taget efter ett roterande schema. Styrelseberedningen har till uppgift att bereda ärenden till styrelsemötena och hanterar ofta också mer löpande ärenden inom styrelsens mandat. Styrelseberedningen ansvarar för att kallelse utfärdas till styrelsens sammanträden.

Vår styrelseberedning

Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen

Louise Samuelsson, Försäkringskassan

Sebastian Ekeroth Clausson, Västra Götalandsregionen

Björn Thodenius, Gullspångs kommun

Monica Staudinger, Karlsborgs kommun

Michael Karlsson, Skara kommun

Linn Brandström, Töreboda kommun

Skip to content