Styrelseberedningens uppdrag

Styrelseberedningen består av en representant från Försäkringskassan, en representant från Arbetsförmedlingen, en representant från Västra Götalandsregionen och fyra representanter från kommunerna. Styrelseberedningen ska utses bland styrelsens ledamöter och ersättare. Den utsedda styrelseberedningen väljs för ett år i taget efter ett roterande schema. Styrelseberedningen har till uppgift att bereda ärenden till styrelsemötena och hanterar ofta också mer löpande ärenden inom styrelsens mandat. Styrelseberedningen ansvarar för att kallelse utfärdas till styrelsens sammanträden.

Vår styrelseberedning

Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen

Malin Jalonen Nilsson, Försäkringskassan

Sebastian Ekeroth Clausson, Västra Götalandsregionen

Anna Dalström, Götene kommun

Björn Thodenius, Gullspångs kommun

Anita Löfgren, Skövde kommun

Elin Härling, Vara kommun

Skip to content