Samordningsförbundet Skaraborg arbetar aktivt med att utvärdera sina insatser och dra lärdomar av de resultat projekt ger. Här kommer vi därför samla rapporter och utvärderingar, till exempel slutrapporter från projekt.

ESF-projektet Ung Arena

Skip to content