Huvudmentorer

Essunga kommun

Götene kommun

Lidköpings kommun

Skara kommun

Vara kommun

AME-chefer

Essunga kommun

Götene kommun

Lidköpings kommun

Skara kommun

Vara kommun

Projektägare

Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod

2019-07-01 – 2021-12-31

Bakgrund

Level Upgrade är en fördjupning av Level Up och bedrivs sedan 190701 som en ordinarie verksamhet i varje kommun och i form av en avtalssamverkan mellan förbundet och respektive kommun. Målgruppen i Level Upgrade är personer i arbetsför ålder (18–64 år) oavsett remitterande instans och mentorer arbetar lösningsfokuserat där individens styrkor sätts i främsta rummet.

Syfte

Syftet är att fortsätta att arbeta med Level Up:s metodik och att den utvecklas och erbjuds för individer i behov av ett samordnat stöd oavsett ålder eller ersättningsform.

Mål

  • Att alla nivåer i Level Up (1, 2, 3, 4) ska erbjudas deltagarna i Level Upgrade.
  • Att det ska finnas en utsedd huvudmentor som ska vara kontaktperson till Samordningsförbundet.
  • Att insatserna ska bedrivas utifrån 7TJUGO-metodik och empowermentpedagogik.
  • Att insatsen ska erbjudas personer med ett behov av samordnat stöd oavsett ålder eller ersättningsform.

Metod

Level Upgrade har en upparbetad struktur med en eller flera anställda mentorer i varje kommun. I Level ett möter deltagaren sin mentor i olika individanpassade aktiviteter, för att i nästa steg, Level två, gå vidare till en gruppverksamhet. Därefter följer Level tre där deltagaren har möjlighet att göra kompletterande utbildningar, arbetsprövningar och/eller praktik. I Level fyra är tanken att deltagare ska komma i arbete eller studier och här finns mentorerna kvar som bollplank och säkerhetsnät för deltagare i ytterligare tre månader.

Kontaktperson

Mikaela Skogsberg, processtödjare Samordningsförbundet Skaraborg

Skip to content