Projektägare

Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod

2019-07-01 – 2021-12-31

Målgrupp

Personer mellan 18-64 år som för tillfället har någon form av offentlig försörjning och står en bit ifrån arbetsmarknaden. Mer arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande rehabilitering för att sedan kunna ta nästa steg vidare mot egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Bakgrund

Level Upgrade är en fördjupning av ESF-projektet Level Up och bedrivs sedan 190701 som en ordinarie verksamhet i varje kommun och i form av en avtalssamverkan mellan förbundet och respektive kommun. Målgruppen i Level Upgrade är personer i arbetsför ålder (18–64 år) oavsett remitterande instans och mentorer arbetar lösningsfokuserat där individens styrkor sätts i främsta rummet.

Syfte

Syftet är att fortsätta att arbeta med Level Up:s metodik och att den utvecklas och erbjuds för individer i behov av ett samordnat stöd oavsett ålder eller ersättningsform.

Mål

  • Att alla nivåer i Level Up (1, 2, 3, 4) ska erbjudas deltagarna i Level Upgrade.
  • Att det ska finnas en utsedd huvudmentor som ska vara kontaktperson till Samordningsförbundet.
  • Att insatserna ska bedrivas utifrån 7TJUGO-metodik och empowermentpedagogik.
  • Att insatsen ska erbjudas personer med ett behov av samordnat stöd oavsett ålder eller ersättningsform.

Metod

Level Upgrade har en upparbetad struktur med en eller flera anställda mentorer i varje kommun. I Level ett möter deltagaren sin mentor i olika individanpassade aktiviteter, för att i nästa steg, Level två, gå vidare till en gruppverksamhet. Därefter följer Level tre där deltagaren har möjlighet att göra kompletterande utbildningar, arbetsprövningar och/eller praktik. I Level fyra är tanken att deltagare ska komma i arbete eller studier och här finns mentorerna kvar som bollplank och säkerhetsnät för deltagare i ytterligare tre månader.

Skip to content