Kliver av bussen och möts av lantlig doft och luft, men framför allt lugn, tystnad och ljudet av djur. Friden sprider sig i hela min kropp, är som i en drömbubbla, att gå till denna plats med underbara människor, där man kan va sig själv utan någon dömer från hur man mår. Att bli accepterad för hur måendet är för dagen och ta i sin egen takt, önskar många fler denna chansen får.

– deltagare på GreveGarden

Syfte

Insatsen ska syfta till att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmåga så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier.

Mål

Målet med insatsen är att öka individens upplevda hälsa, självkänsla och aktivitetsförmåga i riktning mot arbetsträning, som ett led mot arbete eller studier.

Målgrupp

Personer mellan 16-64 år som för tillfället står en bit ifrån arbetsmarknaden, ofta med någon typ av offentlig försörjning. Mer reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande insats för att målgruppen sedan ska kunna ta del av reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering och närma sig egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Remiss

Deltagare kan remitteras från någon av Samordningsförbundets fyra parter. Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning. Om du inte har någon offentlig försörjning, kontakta ansvarig på gården.

Remittent skickar remissen till:
Elisabeth Wahlgren
GreveGarden Friskvård, N.Härene Grevegården 1
531 92 Lidköping

kontakt

Elisabeth Wahlgren, verksamhetschef GreveGarden
070-217 22 84 |  elisabeth@grevegarden.se

AKTIVITETER

Individanpassade aktiviteter inom natur och trädgård, enklare snickeriarbete, kreativt skapande, samtal och aktiviteter för att stärka självbilden, samt sociala samarbetsaktiviteter. Individuell handlingsplan görs av deltagare och personal på GreveGarden.

Kontinuerligt intag tillämpas. Individer deltar i insatsen ca tre gånger i veckan under 12 veckor, med möjlighet att förlänga till 16 veckor.

Gården finns utanför Lidköping.

Besök  GreveGardens hemsida för mer info!

Samverkande parter

Lidköpings kommun och Försäkringskassan

projektperiod

2022-02-01 – 2024-12-31

bakgrund

Antalet personer som är långt från arbetsmarknaden av olika anledningar har ökat i Lidköpings kommun och i Skaraborg. Flera behöver stöd och insatser. Kommunens och Försäkringskassans egna insatser räcker inte till i dagsläget.

Under de sista åren har olika rapporter och forskning visat på goda effekter med aktiviteter och insatser i lantlig miljö. Där personer genom vistelse och anpassade aktiviteter med natur, trädgård och/eller djur har utvecklat sina förmågor genom bland annat stärkt självkänsla, socialt umgänge och ökad aktivitetsförmåga. Under pandemitiden har samhället tydligt sett på goda effekter av utevistelse.

Skip to content