Om Projektet

Projektägare

Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod

2021-01-01 – 2023-02-28

Kontaktperson

Ann-Sofie Lövgren, projektledare
ann-sofie.lovgren@samskaraborg.se

Bakgrund

Cresco Creare – Växa & utvecklas, är ett Skaraborgsgemensamt projekt med flexibla och fördomsfria insatser. Den danska BIP-studien lägger grunden för en metod där kartläggning och uppföljning av individens arbetsförmåga mäts och förbättras med hjälp av progressionskort. Projektet avser testa och utveckla BIP-modellen till en “Skaraborgsmodell”. 370 individer från 13 olika kommuner i Skaraborg med försörjning både från kommunen och Försäkringskassan deltar i projektet. Projektet kommer att arbeta med individer i behov av stöd inom målgrupperna; psykisk ohälsa, missbruksproblematik och utrikesfödda. Visionen med projektet är att fler individer når arbete/studier med hjälp av en samordnad Skaraborgsmodell.

SYFTE

Projekt Cresco Creare vill motivera och stötta deltagare att närma sig arbete och eller studier

Mål

  • 30 % har fått arbete/påbörjat studier.
  • 50 % har påbörjat arbetslivsinriktade åtgärder.
  • Av de som inte närmat sig arbete/studier har 90 % fått en mer strukturerad vardag.

Metod

Cresco Creare har samordnare som kartlägger individens hela livssituation och behov med hjälp av BIP progressionskort och jobbar med de områden som behövs tillsammans med individen, gärna flera parallellt för att närma sig arbete eller studier. Det kan t.ex. handla om insatser som behövs i vardagen för att möjliggöra att praktik kan genomföras. Samordnaren finns med deltagaren från första mötet och hjälper till att få till de insatser och kontakter som behövs för att möjliggöra arbete eller studier.

Vi arbetar fördomsfritt och flexibelt!

Skip to content