Om Projektet

Projektägare

Projektperiod

2021-01-01 – 2023-02-28

Bakgrund

Cresco Creare – Växa & utvecklas, är ett Skaraborgsgemensamt projekt med flexibla och fördomsfria insatser. Den danska BIP-studien lägger grunden för en metod där kartläggning och uppföljning av individens arbetsförmåga mäts och förbättras med hjälp av progressionskort. Projektet avser testa och utveckla BIP-modellen till en “Skaraborgsmodell”. 370 individer från 13 olika kommuner i Skaraborg med försörjning både från kommunen och Försäkringskassan deltar i projektet. Projektet kommer att arbeta med individer i behov av stöd inom målgrupperna; psykisk ohälsa, missbruksproblematik och utrikesfödda. Visionen med projektet är att fler individer når arbete/studier med hjälp av en samordnad Skaraborgsmodell.

Remiss

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning.

Handläggare remitterar in genom att kontakta samordnare för respektive kommun. Kontaktuppgifter till samordnarna finns längre ner på den här sidan.

SYFTE

Projekt Cresco Creare vill motivera och stötta deltagare att närma sig arbete och eller studier

Mål

  • 30 % har fått arbete/påbörjat studier.
  • 50 % har påbörjat arbetslivsinriktade åtgärder.
  • Av de som inte närmat sig arbete/studier har 90 % fått en mer strukturerad vardag.

Metod

Cresco Creare har samordnare som kartlägger individens hela livssituation och behov med hjälp av BIP progressionskort och jobbar med de områden som behövs tillsammans med individen, gärna flera parallellt för att närma sig arbete eller studier. Det kan t.ex. handla om insatser som behövs i vardagen för att möjliggöra att praktik kan genomföras. Samordnaren finns med deltagaren från första mötet och hjälper till att få till de insatser och kontakter som behövs för att möjliggöra arbete eller studier.

Vi arbetar fördomsfritt och flexibelt!

Är Du intresserad av att delta i Cresco Creare?

I Cresco Creare utgår vi från din unika situation och kartlägger dina resurser och eventuella hinder för att närma dig arbete eller studier. Vi vill stötta dig i att lyfta fram saker som du är bra på och hitta sätt för dig att nå dina mål. Det kan handla om att komma till rätta med saker i vardagen för att få möjlighet att pröva en praktikplats eller att öva på situationer som känns svåra för att klara av att ta sig till ett möte eller en aktivitet.

Hur går det till?

Din handläggare bokar ett möte med en samordnare i din kommun. Ni kommer att kartlägga din situation och tillsammans komma överens om områden (såsom vardag, arbetsmarknad eller hälsa) att arbeta vidare med för att du så småningom ska kunna närma dig arbete eller studier. Ni gör tillsammans en plan och sätter mål och delmål utifrån dina förutsättningar. Du har regelbunden kontakt med din samordnare som finns med som ett stöd för att du ska kunna förflytta dig framåt mot arbete. Aktiviteter som kan bli aktuella för dig är t.ex. social träning, gruppaktiviteter eller praktikplatser.

Vem kan vara med?

För att vara med i projektet behöver du vara mellan 19-64 år och ha ersättning från Försäkringskassan eller socialtjänsten. Du ska bo i någon av följande kommuner: Skara, Lidköping, Götene, Essunga, Vara, Gullspång, Hjo, Tibro, Karlsborg, Skövde, Tidaholm, Mariestad och Töreboda.

Har du ersättning från Försäkringskassan eller socialtjänsten, kontakta i första hand din handläggare och berätta att du är intresserad av Cresco Creare. Vet du inte vart du ska vända dig kan du kontakta oss i formuläret nedan!

KontaktpersonER

Ann-Sofie Lövgren, projektledare

Magdalena Björfelt, metodstödjare

Intresseanmälan

Har du ersättning från Försäkringskassan eller socialtjänsten, kontakta i första hand din handläggare. Vet du inte vem du ska vända dig till kan du fylla i formuläret här så hjälper vi dig!

Samordnare

Essunga kommun

Karlsborgs kommun

Skara kommun

Skövde kommun

Tidaholms kommun

Vara kommun

Gullspångs kommun

Lidköpings kommun

Skara kommun

Skövde kommun

Tidaholms kommun

Götene kommun

Lidköpings kommun

Skövde kommun

Skövde kommun

Töreboda kommun

Hjo kommun

Mariestads kommun

Skövde kommun

Tibro kommun

Vara kommun

Skip to content