Har du nya idéer som ryms inom samordningsförbundets uppdrag?

Kolla gärna i första hand in sidan beredningsgrupper och prata med din representant om din idé!

Det går också bra att kontakta oss som arbetar centralt i förbundet, kontaktuppgifter hittar du på kontakter.

Vi vill vara en möjliggörare för våra parter!

Ansökningar ska senast vara inskickade till oss den 1 oktober för att hinna beredas och beslutas innan årsskiftet. Ansökningarna kommer att beredas av beredningsgrupperna och beslut kommer sedan att fattas av styrelsen på deras novembermöte.

Skip to content