Har du nya idéer för insatser och projekt som ryms inom samordningsförbundets uppdrag?

Kolla gärna i första hand in sidan beredningsgrupp och prata med din representant om din idé!

Det går också bra att kontakta oss som arbetar centralt i förbundet, kontaktuppgifter hittar du på sidan kontakt.

Vi vill vara en möjliggörare för våra parter!

ansökningsprocessen

Ansökningar kan inkomma löpande under året, men beslutsprocessen pågår under ca fem veckor.

1. Minst två av Samordningsförbundets parter har ett gemensamt behov och intresse för en insats/projekt.

2. Parterna formar gemensamt en ansökan genom den ansökningsmall som finns att ladda ner ovan. Här beskrivs det behov som identifierats, vilka effekter och resultat som önskas genom insatsen och vilket innehåll insatsen skall ha för att önskat resultat ska uppnås.

3. Processtödjare går igenom ansökan och parterna får eventuellt kompletterande frågor.

4. Det är Samordningsförbundets styrelse som fattar beslut om ansökningar som inkommer, men ansökningarna måste gå genom hela beslutskedjan som börjar i beredningsgruppen.

Det genomförs fem styrelsemöten per år, tre på våren och två på hösten.

Ett exempel på beslutsprocessen finns nedan.

Skip to content