prograM

Kl 08:30 Inledning

Kl 09:10 KAFFE OCH SMÖRGÅS

Kl 09:20 Grupparbete – parternas uppdrag i samverkan

Kl 10:30 PAUS

Kl 10:50 Föreläsning – styrgruppens arbete

Kl 12:30 LUNCH

Kl 13:30 Grupparbete – förbundets insatser och projekt

Kl 15:00 KAFFE OCH KAKA

Kl 15:15 Fortsatt grupparbete och summering

Kl 16:00 SLUT

Grupp 1

Cecilia Klämberg
Louise Samuelsson
Helene Juntunen
Maria Johansson Berg
Alda Danial

Elisabeth Rahmberg
Elin Süttenbach

ANsökningar

Skip to content