Projektägare

Töreboda kommun

Projektperiod

2021-01-01 – 2021-12-31

Målgrupp

Personer mellan 18-64 år som för tillfället har någon form av offentlig försörjning och står en bit ifrån arbetsmarknaden. Mer arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande rehabilitering för att sedan kunna ta nästa steg vidare mot egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Bakgrund

Individer som befunnit sig i en längre sjukskrivning eller på annat sätt varit långvarigt utanför arbetsmarknaden har visat sig att med en individanpassad och successivt stegrad insats, så kallad prerehabilitering, kunna uppnå en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga så att individen därefter är mer rustad för att kunna delta i en mer ordinarie eller reguljär rehabilitering alternativt gå direkt vidare till arbete eller studier.

Syfte

Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier genom en prerehabiliterande insats som har som mål att stärka individen, så att individen efter insatsen har en upplevd bättre hälsa och upplevd bättre aktivitetsförmåga.

Mål

Deltagaren och anvisande myndighet skall ha en underlag för fortsatt planering i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning. 

Metod

Kartläggning och individuell handlingsplan enligt WRI (The Worker Role Interview). Arbetsförmågebedömning utförs enligt metod AWP 2.0 (Assesment of Work Performance).

7TJUGO® är en kombination av empowermentpedagogik och ett omfattande metodmaterial att använda i arbetet med människor från tonåren och uppåt i åldern. Fokus ligger på personlig utveckling och förändringsprocesser. Tid i insats planeras utifrån individernas behov och i samråd med anvisad myndighet.

remiss

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning.

Kontaktperson

Maria Nyström, utredare

Skip to content