Projektägare

Töreboda kommun

Projektperiod

2021-01-01 – 2021-12-31

Bakgrund

Individer som befunnit sig i en längre sjukskrivning eller på annat sätt varit långvarigt utanför arbetsmarknaden har visat sig att med en individanpassad och successivt stegrad insats, så kallad prerahabilitering, kunna uppnå en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga så att individen därefter är mer rustad för att kunna delta i en mer ordinarie eller reguljär rehabilitering alternativt gå direkt vidare till arbete eller studier.

Syfte

Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier genom en prerehabiliterande insats som har som mål att stärka individen, så att individen efter insatsen har en upplevd bättre hälsa och upplevd bättre aktivitetsförmåga.

Mål

Deltagaren och anvisande myndighet skall ha en underlag för fortsatt planering i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning. 

Metod

Kartläggning och individuell handlingsplan enligt WRI (The Worker Role Interview). Arbetsförmågebedömning utförs enligt metod AWP 2.0 (Assesment of Work Performance).

7TJUGO® är en kombination av empowermentpedagogik och ett omfattande metodmaterial att använda i arbetet med människor från tonåren och uppåt i åldern. Fokus ligger på personlig utveckling och förändringsprocesser. Tid i insats planeras utifrån individernas behov och i samråd med anvisad myndighet.

Kontaktperson

Maria Nyström, utredare

Skip to content