Projektägare

Gullspångs kommun

Projektperiod

2021-01-01 – 2021-12-31

Bakgrund

Individer som befunnit sig i en längre sjukskrivning eller på annat sätt varit långvarigt utanför arbetsmarknaden har visat sig att med en individanpassad och successivt stegrad insats, så kallad prerahabilitering, kunna uppnå en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga så att individen därefter är mer rustad för att kunna delta i en mer ordinarie eller reguljär rehabilitering alternativt gå direkt vidare till arbete eller studier.

Syfte

Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier genom en prerehabiliterande insats som har som mål att stärka individen, så att individen efter insatsen har en upplevd bättre hälsa och upplevd bättre aktivitetsförmåga.

Mål

Deltagaren och anvisande myndighet skall ha underlag för fortsatt planering i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning. 

Metod

Kartläggning och individuell handlingsplan. Återhämtning, nystart och meningsfulla hälsofrämjande aktiviteter individuellt eller i grupp. Vägledning och coachning till insatser, aktiviteter som kan vara nästa steg i arbetslivsinriktad rehabilitering. Gruppaktiviteter och individuell planering/coachning.

Kontaktperson

Henrik Lindgren

Skip to content