Projektägare

Gullspångs kommun

Projektperiod

2021-01-01 – 2021-12-31

Målgrupp

Personer mellan 18-64 år som för tillfället har någon form av offentlig försörjning och står en bit ifrån arbetsmarknaden. Mer arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de här personerna lite längre fram och det finns behov av en förberedande och stärkande rehabilitering för att sedan kunna ta nästa steg vidare mot egen försörjning. Insatsen är öppen för personer som är bosatta i Skaraborg, oavsett om det finns en anställning eller inte i grunden.

Bakgrund

Individer som befunnit sig i en längre sjukskrivning eller på annat sätt varit långvarigt utanför arbetsmarknaden har visat sig att med en individanpassad och successivt stegrad insats, så kallad prerehabilitering, kunna uppnå en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga så att individen därefter är mer rustad för att kunna delta i en mer ordinarie eller reguljär rehabilitering alternativt gå direkt vidare till arbete eller studier.

Syfte

Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier genom en prerehabiliterande insats som har som mål att stärka individen, så att individen efter insatsen har en upplevd bättre hälsa och upplevd bättre aktivitetsförmåga.

Mål

Deltagaren och anvisande myndighet skall ha underlag för fortsatt planering i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning. 

Metod

Kartläggning och individuell handlingsplan. Återhämtning, nystart och meningsfulla hälsofrämjande aktiviteter individuellt eller i grupp. Vägledning och coachning till insatser, aktiviteter som kan vara nästa steg i arbetslivsinriktad rehabilitering. Gruppaktiviteter och individuell planering/coachning.

Remiss

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning.

Kontaktperson

Henrik Lindgren

Skip to content