Här samlar vi de insatser där Samordningsförbundet är med på något sätt i mindre skala. Exempelvis kanske förbundet bidrar med en liten summa där en annan huvudfinansiär finns eller så finns förbundet med i någon referensgrupp. Förbundet har i dessa fall inte samma uppföljningsansvar.

Måla för hälsan

Projektägare

Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Projektperiod

2020-03-01 – 2023-02-28

REMISS

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning.

Handläggare kan remittera in genom att kontakta:
Petra Gunnarsson, 070-893 68 77

om insatsen

Närmare hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Det finns en stark kreativ motkraft som näst intill är outnyttjad i Sverige, nämligen bildterapi. Bildterapi är en förening av skapande och reflekterande samtal och är en syntes mellan psykoterapi och konstnärligt gestaltande. Måla för Hälsan har sina lokaler i centrala Lidköping och vänder sig till långtidssjukskrivna mellan 18–65 år med stress och utmattningsproblematik bosatta i hela Skaraborg.

Projektet finansieras i huvudsak av Allmänna arvsfonden. Samordningsförbundet Skaraborg står för en mindre delfinansiering.

Skip to content