Gemensam uppföljning

Samordningsförbundet Skaraborg finansierar ett stort antal insatser/projekt och har som ambition att förbättra våra mätningar för att kunna arbeta mer resultatorienterat. Vi använder därför i våra olika insatser samma sorts uppföljning. Här nedan kan du läsa mer om de olika uppföljningstyperna och hitta material.

Självskattningsenkät

Tanken är att enkäten fylls i tillsammans med deltagaren (i pappersform) vid inskrivning i insatsen samt vid avslut. Insatsens personal ansvarar sedan över att svaren förs in digitalt i den digitala enkät vi skapat. På detta sätt kan vi på Samordningsförbundets kansli på ett bättre sätt utläsa och analysera resultatet. Vi kan också ge service till er med siffror inför hel- och delårsrapporter kring t ex antal deltagare och progression på gruppnivå. Ni sparar pappersversionen av enkäten för att kunna följa utvecklingen på individnivå.

Månadsuppföljning

Varje månad får våra insatser/projekt några korta små frågor i mail där vi följer upp hur det går i insatsen/projektet, tror du att du borde få dessa frågor så kontakta gärna vår processtödjare.

Slutdokumentation

Kontaktperson

Mikaela Skogsberg, processtödjare Samordningsförbundet Skaraborg

HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?
HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?

HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?

Skip to content