Projektägare

Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Projektperiod

2020-03-01 – 2023-02-28

Bakgrund

Närmare hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Det finns en stark kreativ motkraft som näst intill är outnyttjad i Sverige, nämligen bildterapi. Bildterapi är en förening av skapande och reflekterande samtal och är en syntes mellan psykoterapi och konstnärligt gestaltande. Måla för Hälsan har sina lokaler i centrala Lidköping och vänder sig till långtidssjukskrivna mellan 18–65 år med stress och utmattningsproblematik.

Syfte

Syftet med projektet är att via bildterapi och kreativitet hitta nya metoder som kan användas för att minska den psykiska ohälsan.

Mål

Att individer som deltagit i insatsen har en upplevd förbättrad hälsa och aktivitetsförmåga så att man kan gå vidare och delta i mer reguljär rehabilitering inklusive mer arbetslivsinriktade rehab.

Metod

Projektets upplägg bygger på en kombination av görande, varande, lärande och integrering. Metodmässigt arbetar vi processinriktat med måleri och samtal och hämtar kunskap och erfarenheter från de terapeutiska formerna av bildterapi. Arbetssättet är stödjande och pedagogiskt till formen.

Remiss

Handläggare kan remittera in genom att kontakta:

Petra Gunnarsson, 070-893 68 77

Skip to content