Information om kampanjen
En vecka fri från våld Skaraborg är ett initiativ i samverkan mellan Utväg Skaraborg, Länsstyrelsen Västra Götaland, Kvinnojouren Linnéan, Kvinnohuset Tranan, Samordningsförbundet Skaraborg och Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg, VGR. Veckan infaller vecka 47 hösten 2023 i samband med den årliga nationella aktivitetsveckan ”En vecka fri från våld”.

Syftet med veckan är att främja det förebyggande arbetet mot våld som vi var och en som individer, arbetsgrupper, idrottslag med flera kan vara en del av – vi kan alla göra skillnad. På den här sidan finns information om kampanjens två kostnadsfria delar; ett dialogmaterial och en live-föreläsning som du kan läsa mer om nedan. Här finns också fler tips och inspiration kring hur ni kan främja det förebyggande arbetet mot våld. Tillsammans kan vi åstadkomma inte enbart en vecka fri från våld utan en tillvaro i Skaraborg fri från våld!

Vad kan JAG göra?

Film + Dialogmaterial

Vi har sammanställt ett enkelt dialogmaterial som bygger på den befintliga kortfilmen ”En tillvaro fri från våld” och samtalsfrågor. Materialet är gratis och du samlar själv valfri arbetsgrupp under vecka 47 då ni ser på filmen och diskuterar i grupp. Med frågornas hjälp reflekterar ni kring vad ni som grupp och som individer kan göra för att förebygga och på så vis bidra till en minskning av våld i samhället. Filmen är ca 7 minuter och ni avgör själva hur lång tid ni kan avsätta för reflektionsfrågorna, vi rekommenderar ca en timme. Reflektionsfrågorna fungerar för alla oavsett om man sällan stöter på frågan eller om man arbetar med våld dagligen.

Filmen En tillvaro fri från våld, togs från början fram av Borås stad med stöd av Länsstyrelsen. Den beskriver våld som samhälls- och folkhälsoproblem och pekar på några viktiga utgångspunkter för att arbeta förebyggande mot våld på bred front. Den beskriver några enkla principer för att skapa förändring och för att arbeta mot en normalisering av våld i samhället. Den trycker på vikten av tidigt förebyggande arbete, liksom vikten av att vi alla bidrar i att agera mot våld i vardagen.

Ett PowerPoint-material med film och dialogmaterial kan du beställa gratis genom att maila elin.wallner@lansstyrelsen.se.

Gratis föreläsning

Det finns också möjlighet att boka en föreläsning på ca 1,5 timme. Erfarna föreläsare från Utväg Skaraborg, Kvinnohuset Tranan och Kvinnojouren Linnéan erbjuder sin tid under veckan då de åker runt i Skaraborg och föreläser. Ni ordnar lokal och föreläsningen sker på plats hos er. Föreläsningen kommer fokusera på det lindriga våldet och hur vi kan förebygga genom förändrade normer, attityder och agerande i vardagen. Ni får bland annat diskutera exempel på strategier för att avbryta lindrigt våld. Föreläsningen kommer vara varierande med både på teori, diskussionsövningar och filmklipp.

Utväg är en verksamhet som erbjuder stöd i form av enskilda samtal och gruppverksamhet för personer som är eller har varit utsatta för eller utövat våld i nära relationer. De arbetar också med utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för och tillsammans med samverkande myndigheter. Utväg finns i Skaraborg och i Södra Älvsborg.

Kvinnohuset Tranan är en kvinnojour som omfattar Skövde, Mariestad, Hjo, Karlsborg, Skara, Tidaholm, Grästorp, Falköping och Tibro. Verksamheten utbildar om våld och erbjuder stöd via telefon, chatt, e-post eller samtalsmottagning hos kurator (socionom med spetskompetens om våld i nära relationer). Tranan erbjuder också skyddat boende.

Kvinnojouren Linnéan är en kvinnojour som erbjuder stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och medföljande barn i en modern verksamhet. Kvinnojouren är verksam i Lidköping, men tar emot stödsökande från hela Sverige. Verksamheten utbildar om våld och erbjuder dessutom stöd via telefon, chatt, e-post eller samtalsmottagning hos kurator (socionom med spetskompetens om våld i nära relationer). Linnéan erbjuder också skyddat boende.

Har ni egen kompetens inom våldsområdet och önskar ni få del av föreläsningsmaterialet för att på egen hand använda delar eller hela materialet kontaktas Elin Wallner. Tillsammans kan vi skapa en hoppingivande vecka där vi uppmärksammar att vi alla behöver bli en del av förändringen!

Skicka in en intresseanmälan till elin.wallner@lansstyrelsen.se senast 22 september 2023.

Prioriterad målgrupp för föreläsningen är privata företag men i mån av plats välkomnas även verksamheter inom offentlig sektor.

Vad är en vecka fri från våld?

En vecka fri från våld är en återkommande nationell kampanj och aktivitetsvecka som uppmanar till lokalt engagemang, med budskapet om att mäns och killars våld går att förebygga. Initiativet är skapat av organisationerna Unizon och MÄN och stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. Visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Hur kan vi uppmärksamma veckan?

Några tips på olika sätt att lyfta frågan om våld i ditt närsamhälle
Lyft och diskutera frågor om våld i sammanhang där du är aktiv, det kan vara på din arbetsplats, i din förening eller i ditt närområde. Ett viktigt sätt att lyfta frågan om våld är genom samtal i vardagen. Vad är våld? Förekommer våld i vardagen omkring er? Hur kan ni bidra till att tidigt förebygga våld som är vanligt förekommande? Vilka strategier kan ni komma på för att ingripa mot våld i vardagen?

Några exempel på aktiviteter för att lyfta frågan i olika grupp-sammanhang är att gå ihop och anordna föreläsningar som ökar kunskapen om hur våld kan förebyggas och upptäckas, eller att belysa ämnet genom utställningar, filmvisningar, temakvällar med kreativt skapande, workshops, med mera (ett tips är att använda dialogmaterialet eller att boka en kostnadsfri föreläsning, se informationen ovan).

Om du arbetar i privat sektor kan ni både lyfta frågan på den egna arbetsplatsen och samtidigt fundera över hur ert företag kan bidra till att belysa och förebygga våld ut mot allmänheten, kanske genom att gå ihop med andra om ett initiativ?

Vad kan vara ert företags unika roll i att förebygga våld, utifrån er bransch och målgrupp?

För att ge några exempel kan företag inom besöksnäring bidra genom att agera och ta ställning mot sexuella trakasserier samt prostitution och människohandel i sina miljöer. Företag på den digitala arenan kan exempelvis bidra till att lyfta och förebygga digitala kränkningar, näthat eller exploatering på nätet.

Om du möter människor i kommunal verksamhet kan du exempelvis lyfta frågan på skolor, förskolor, fritidsgårdar, i daglig verksamhet, på mötesplatser för äldre, på bibliotek, i socialtjänstens verksamheter med mera. Se till att göra målgrupperna delaktiga och ge utrymme för medskapande arrangemang.

Anordna gärna aktiviteter i samverkan med andra lokala aktörer, som ungdomsmottagning, den lokala kvinno-/tjej- eller ungdomsjouren eller andra lokala föreningar. Varför inte sätta fokus på frågan under idrottsmatcher eller andra evenemang?

Stödmaterial om våld i ungas relationer
Om du i ditt arbete eller i ditt ideella engagemang möter ungdomar, exempelvis i skola, öppen fritidsverksamhet eller i någon förening, kan du förslagsvis använda dig av webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt. Den tillhör en årlig nationell kampanj om våld i ungas relationer som pågår mellan den 1 februari och den 31 mars 2024. På kampanjwebben hittar du bland annat ett stödmaterial för att arbeta med frågan året runt i din verksamhet. Svartsjuka är inte romantiskt är ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna, Stiftelsen 1000 möjligheter och Polisen.

Ett Skaraborg fritt från våld – Lokala initiativ under veckan

Enough is enough

Föreläsning med Linn Moser Hällen 23 november 14-16 i Tibro


Planerar ni egna aktiviteter under veckan? Bidra gärna med inspiration till andra genom att skicka en länk eller PDF till oss, så lägger vi upp den här.

Om du eller någon du känner behöver stöd och hjälp

Nationella stödlinjer

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50

ungarelationer.se

Stödlinjen för män 
020-80 80 80

Stödlinjen för transpersoner
020-55 00 00

Välj att sluta
020-555 666

Terrafem
020-52 10 10

Stöd lokalt

Vänd dig till socialtjänsten i din kommun

Utväg Skaraborg
070-085 25 06

Jourer i Skaraborg 

Kvinnohuset Tranan, Skövde
0500-41 86 68
Vardagar 08.00-18.00 (Personal i samtalsmottagning och skyddat boende)
Måndag – Söndag 18.00–23.00 (Volontärjour för råd & stöd)

Kvinnojouren Linnéan
0510-219 00
Vardagar 08.00-16.00 (Personal i samtalsmottagning och skyddat boende)
020-011 33 33
All övrig tid (volontärjour)

Ungdomsjouren Linnéan
info@ungdomsjourenlinnean.se
072-601 70 61
Vardagar 8-16

Kontaktpersoner

Arbetsgruppen består av följande representanter och du är varmt välkommen att komma med inspel, tankar och frågor till någon i gruppen:

Jessica Karlgren och Malin Gustafsson, Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg
Elin Wallner, Länsstyrelsen Västra Götaland
Kerstin Nettelblad, Utväg Skaraborg
Emelie Andersson, Kvinnohuset Tranan
Petra Karlsson, Kvinnojouren Linnéan
Veronica Witte
, Samordningsförbundet Skaraborg

Skip to content