Beredningsgruppernas uppdrag

Beredningsgrupperna som består av representanter från förbundets medlemmar utgör en fristående stödfunktion i beredning av förslag och genomförande av styrelsens beslut. Representanter innehar strategiska funktioner inom sin egen organisation och har kunskap om och en helhetssyn på de behov som finns. De är väl insatta i det utvecklingsarbete som pågår inom den egna myndigheten i Skaraborg. Med sin sammansättning, kompetens och erfarenhet utgör beredningsgrupperna en viktig mötesplats för frågor som rör den strategiska utvecklingen av samverkan och analys av nya förutsättningar och behov.

Vid beredningsmöten representerar deltagarna sina respektive organisationer, men skall ha ett invånarperspektiv i de åsikter och förslag till beslut som de för fram. Konsensus eftersträvas i beslutsförslag till styrelsen. De tre beredningsgrupperna har en lokal representation från alla parter. De roller som behövs för att utföra uppdraget finns representerade i gruppen och lokala variationer på vilka dessa roller är kan förekomma.

Beredningsgrupperna ansvarar för att

  • vara ett beredande och kvalitetssäkrande organ till styrelsen
  • bidra till att utveckla samverkan mellan de samverkande parterna på olika nivåer
  • utgöra en bedömningsinstans för de idéer och projektansökningar som samordningsförbundet får in
  • bistå till att identifiera individinriktade och strukturella samverkansbehov och hur dessa skulle kunna tillgodoses
  • följa upp genomförandet av styrelsebeslut och insatser
  • informera om samt bidra till att förankra samordningsförbundets verksamhet inom den egna myndigheten
  • lyfta in identifierade behov från den egna myndigheten till beredningsgruppen
  • vara ett stöd till förbundschefen

Våra beredningsgrupper

Norra

Anitta Into, Mariestads kommun

Annica Bengtzing, Gullspångs kommun

Annika Sundin Gustafson, Töreboda kommun

Caroline Carlsson, Mariestads kommun

Devleta Dzanic, Arbetsförmedlingen

Elisabeth Rahmberg, Västra Götalandsregionen

Eva Bremer, Försäkringskassan

Heidi Hansen Steijer, Töreboda kommun

Ida Wiik, Gullspångs kommun

Kristina Mustajärvi, Mariestads kommun

Louise Ahlgren, Försäkringskassan

Mona Strand, Västra Götalandsregionen

Västra

Elin Süttenbach, Lidköpings kommun

Elisabeth Rahmberg, Västra Götalandsregionen

Eva Bremer, Försäkringskassan

Håkan Olsson, Vara kommun

Jasmin Julardzija, Götene kommun

Louise Ahlgren, Försäkringskassan

Monica Johansson, Skara kommun

Monica Smedman, Skara kommun

Sofia Melin, Arbetsförmedlingen

Sofia Palcic, Essunga kommun

Östra

Cecilia Klämberg, Skövde kommun

Elin Sahlberg, Karlsborgs kommun

Elisabeth Rahmberg, Västra Götalandsregionen

Eva Axelsson, Skövde kommun

Eva Bremer, Försäkringskassan

Evelina Holmbäck, Tidaholms kommun

Jessica Bergman, Hjo kommun

Kristian Lagerström, Karlsborgs kommun

Louise Ahlgren, Försäkringskassan

Malin Ekström, Arbetsförmedlingen

Mattias Gustafsson, Tibro kommun

Niklas Johansson, Västra Götalandsregionen

Peter Löfholm, Falköpings kommun

Pär Engvall, Tidaholms kommun

Susanne Olsson, Västra Götalandsregionen

HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?

HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?
HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?
Skip to content